สหาย4จว. มีอาวุธอันตราย คือการสื่อสารด้วยภาษามลายู ทำให้คู่แข่งอย่างทีมกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 มึน ตั้งรับไม่ถูกพ่ายไปแบบหวุดหวิด