KICKOFF YOUTH 2024 เร็วๆ นี้

กำหนดการ ทั้ง 2 รุ่น
รุ่นอายุ 15 ปี แข่งขัน 27-28 ม.ค. 67
รุ่นอายุ 18 ปี แข่งขัน 10-11 ก.พ. 67

ยินดีต้อนรับสู่ WordPress นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหรือลบทิ้ง แล้วเริ่มการเขียนเลย!