ดาวซัลโว K2
KICKOFF LEAGUE (K2)
ลำดับ ชื่อนักเตะ ชื่อทีม ประตู
1 สันติ มีสุขศรี ท่าใหญ่ FC. 26
2 สุรสินธ์ ปานดำ สร้างทาง FC 25
3 ข๊ดดะรี บิลนุ้ย Khon Nasamien Sport Club 24
4 ชัยวุฒิ อุทัยรัตน์ ทีม K1 20
4 สุทัศน์ แซ่ตั๊น 3-4 สัมพันธ์ FC 20
5 อภิชาติ เพ็ชรรัตน์ 3-4 สัมพันธ์ FC 19
6 ว่าที่ ร.ต.บุกก่อรี หวังเบ็ญหมัด NONGSAI FC 17
7 วินัย เพ็ชรชุม ท่าใหญ่ FC. 14
8 นพชัย บุปผาเผ่า The Brother fc 13
8 สุทธวีร์ เบ็ญเหม Khon Nasamien Sport Club 13