ตารางการแข่งขัน KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่/เวลา สนาม ทีม สกอร์ VS สกอร์ ทีม ทรรศนะ
30/04/66
18:00-19:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 อู่ Rover
30/04/66
18:00-19:00
2 บอสแมน 0 VS 0 ALL IN F.C.
30/04/66
19:00-20:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
30/04/66
19:00-20:00
2 Starless 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
30/04/66
20:00-21:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 The Brother fc
30/04/66
20:00-21:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
30/04/66
21:00-22:00
1 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 SHOGUN FC.
30/04/66
21:00-22:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 SAMA E KAE
30/04/66
22:00-23:00
1 คลองหวะ FC. 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
30/04/66
22:00-23:00
2 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 แชคแม่
07/05/66
18:00-19:00
1 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
07/05/66
18:00-19:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
07/05/66
19:00-20:00
1 SHOGUN FC. 0 VS 0 S TRUSS FC
07/05/66
19:00-20:00
2 ALL IN F.C. 0 VS 0 คลองหวะ FC.
07/05/66
20:00-21:00
1 อู่ Rover 0 VS 0 แชคแม่
07/05/66
20:00-21:00
2 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 บอสแมน
07/05/66
21:00-22:00
1 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
07/05/66
21:00-22:00
2 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 Starless
07/05/66
22:00-23:00
1 The Brother fc 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
07/05/66
22:00-23:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
14/05/66
18:00-19:00
1 แชคแม่ 0 VS 0 ชมรมฟุตบอลคลองแห
14/05/66
18:00-19:00
2 ALL IN F.C. 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
14/05/66
19:00-20:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
14/05/66
19:00-20:00
2 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 S TRUSS FC
14/05/66
20:00-21:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 Starless
14/05/66
20:00-21:00
2 SHOGUN FC. 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
14/05/66
21:00-22:00
1 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 บอสแมน
14/05/66
21:00-22:00
2 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 อู่ Rover
14/05/66
22:00-23:00
1 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 คลองหวะ FC.
14/05/66
22:00-23:00
2 The Brother fc 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
21/05/66
18:00-19:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 SHOGUN FC.
21/05/66
18:00-19:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
21/05/66
19:00-20:00
1 อู่ Rover 0 VS 0 The Brother fc
21/05/66
19:00-20:00
2 คลองหวะ FC. 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
21/05/66
20:00-21:00
1 แชคแม่ 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
21/05/66
20:00-21:00
2 บอสแมน 0 VS 0 SAMA E KAE
21/05/66
21:00-22:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
21/05/66
21:00-22:00
2 Starless 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
21/05/66
22:00-23:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 ALL IN F.C.
21/05/66
22:00-23:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 ชมรมฟุตบอลคลองแห
28/05/66
18:00-19:00
1 แชคแม่ 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
28/05/66
18:00-19:00
2 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 S TRUSS FC
28/05/66
19:00-20:00
1 Starless 0 VS 0 ชมรมฟุตบอลคลองแห
28/05/66
19:00-20:00
2 ALL IN F.C. 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
28/05/66
20:00-21:00
1 บอสแมน 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
28/05/66
20:00-21:00
2 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 The Brother fc
28/05/66
21:00-22:00
1 คลองหวะ FC. 0 VS 0 SAMA E KAE
28/05/66
21:00-22:00
2 SHOGUN FC. 0 VS 0 อู่ Rover
28/05/66
22:00-23:00
1 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
28/05/66
22:00-23:00
2 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
04/06/66
18:00-19:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
04/06/66
18:00-19:00
2 The Brother fc 0 VS 0 แชคแม่
04/06/66
19:00-20:00
1 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 Starless
04/06/66
19:00-20:00
2 อู่ Rover 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
04/06/66
20:00-21:00
1 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 SHOGUN FC.
04/06/66
20:00-21:00
2 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 ALL IN F.C.
04/06/66
21:00-22:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
04/06/66
21:00-22:00
2 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
04/06/66
22:00-23:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 ชมรมฟุตบอลคลองแห
04/06/66
22:00-23:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
11/06/66
18:00-19:00
1 SHOGUN FC. 0 VS 0 The Brother fc
11/06/66
18:00-19:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
11/06/66
19:00-20:00
1 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
11/06/66
19:00-20:00
2 คลองหวะ FC. 0 VS 0 ชมรมฟุตบอลคลองแห
11/06/66
20:00-21:00
1 ALL IN F.C. 0 VS 0 อู่ Rover
11/06/66
20:00-21:00
2 บอสแมน 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
11/06/66
21:00-22:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
11/06/66
21:00-22:00
2 Starless 0 VS 0 แชคแม่
11/06/66
22:00-23:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 SAMA E KAE
11/06/66
22:00-23:00
2 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
18/06/66
18:00-19:00
1 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 อู่ Rover
18/06/66
18:00-19:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
18/06/66
19:00-20:00
1 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
18/06/66
19:00-20:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
18/06/66
20:00-21:00
1 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 The Brother fc
18/06/66
20:00-21:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 คลองหวะ FC.
18/06/66
21:00-22:00
1 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 ALL IN F.C.
18/06/66
21:00-22:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
18/06/66
22:00-23:00
1 SHOGUN FC. 0 VS 0 แชคแม่
18/06/66
22:00-23:00
2 Starless 0 VS 0 บอสแมน
25/06/66
18:00-19:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
25/06/66
18:00-19:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 S TRUSS FC
25/06/66
19:00-20:00
1 The Brother fc 0 VS 0 ALL IN F.C.
25/06/66
19:00-20:00
2 บอสแมน 0 VS 0 แชคแม่
25/06/66
20:00-21:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 SAMA E KAE
25/06/66
20:00-21:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
25/06/66
21:00-22:00
1 อู่ Rover 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
25/06/66
21:00-22:00
2 Starless 0 VS 0 คลองหวะ FC.
25/06/66
22:00-23:00
1 น้องเอวา By ALM 102 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
25/06/66
22:00-23:00
2 SHOGUN FC. 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
02/07/66
18:00-19:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 อู่ Rover
02/07/66
18:00-19:00
2 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 แชคแม่
02/07/66
19:00-20:00
1 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
02/07/66
19:00-20:00
2 Starless 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
02/07/66
20:00-21:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง
02/07/66
20:00-21:00
2 บอสแมน 0 VS 0 คลองหวะ FC.
02/07/66
21:00-22:00
1 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 The Brother fc
02/07/66
21:00-22:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
02/07/66
22:00-23:00
1 SHOGUN FC. 0 VS 0 ALL IN F.C.
02/07/66
22:00-23:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 S TRUSS FC
23/07/66
18:00-19:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
23/07/66
18:00-19:00
2 ALL IN F.C. 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
23/07/66
19:00-20:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 อู่ Rover
23/07/66
19:00-20:00
2 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 SHOGUN FC.
23/07/66
20:00-21:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
23/07/66
20:00-21:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 Starless
23/07/66
21:00-22:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 บอสแมน
23/07/66
21:00-22:00
1 The Brother fc 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
23/07/66
22:00-23:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
23/07/66
22:00-23:00
2 แชคแม่ 0 VS 0 คลองหวะ FC.
06/08/66
18:00-19:00
1 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 SHOGUN FC.
06/08/66
18:00-19:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 บอสแมน
06/08/66
19:00-20:00
1 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
06/08/66
19:00-20:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 คลองหวะ FC.
06/08/66
20:00-21:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 อู่ Rover
06/08/66
20:00-21:00
2 แชคแม่ 0 VS 0 ALL IN F.C.
06/08/66
21:00-22:00
2 Starless 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
06/08/66
21:00-22:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
06/08/66
22:00-23:00
2 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
06/08/66
22:00-23:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 The Brother fc
13/08/66
18:00-19:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 บอสแมน
13/08/66
18:00-19:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 SHOGUN FC.
13/08/66
19:00-20:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
13/08/66
19:00-20:00
2 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
13/08/66
20:00-21:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 The Brother fc
13/08/66
20:00-21:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 คลองหวะ FC.
13/08/66
21:00-22:00
1 น้องเอิธ์ท FC. 0 VS 0 Starless
13/08/66
21:00-22:00
2 ท่าใหญ่ FC. 0 VS 0 ALL IN F.C.
13/08/66
22:00-23:00
1 อู่ Rover 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
13/08/66
22:00-23:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 แชคแม่
20/08/66
18:00-19:00
1 Starless 0 VS 0 อู่ Rover
20/08/66
18:00-19:00
2 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 ALL IN F.C.
20/08/66
19:00-20:00
1 บอสแมน 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
20/08/66
19:00-20:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
20/08/66
20:00-21:00
1 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
20/08/66
20:00-21:00
2 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 คลองหวะ FC.
20/08/66
21:00-22:00
1 แชคแม่ 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
20/08/66
21:00-22:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
20/08/66
22:00-23:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 SHOGUN FC.
20/08/66
22:00-23:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 The Brother fc
27/08/66
18:00-19:00
1 คลองหวะ FC. 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
27/08/66
18:00-19:00
2 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
27/08/66
19:00-20:00
1 Starless 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
27/08/66
19:00-20:00
2 ชุดบอลนอนรุ่ง 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
27/08/66
20:00-21:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 SHOGUN FC.
27/08/66
20:00-21:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 ALL IN F.C.
27/08/66
21:00-22:00
1 บอสแมน 0 VS 0 อู่ Rover
27/08/66
21:00-22:00
2 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ
27/08/66
22:00-23:00
1 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 The Brother fc
27/08/66
22:00-23:00
2 แชคแม่ 0 VS 0 S TRUSS FC
03/09/66
18:00-19:00
1 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
03/09/66
18:00-19:00
2 คลองหวะ FC. 0 VS 0 อู่ Rover
03/09/66
19:00-20:00
1 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 ALL IN F.C.
03/09/66
19:00-20:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 SHOGUN FC.
03/09/66
20:00-21:00
1 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
03/09/66
20:00-21:00
2 แชคแม่ 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
03/09/66
21:00-22:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
03/09/66
21:00-22:00
2 Starless 0 VS 0 The Brother fc
03/09/66
22:00-23:00
1 บอสแมน 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
03/09/66
22:00-23:00
2 S TRUSS FC 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
10/09/66
18:00-19:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
10/09/66
18:00-19:00
2 บอสแมน 0 VS 0 The Brother fc
10/09/66
19:00-20:00
1 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 อู่ Rover
10/09/66
19:00-20:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 ALL IN F.C.
10/09/66
20:00-21:00
1 คลองหวะ FC. 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
10/09/66
20:00-21:00
2 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
10/09/66
21:00-22:00
1 Starless 0 VS 0 SHOGUN FC.
10/09/66
21:00-22:00
2 แชคแม่ 0 VS 0 Real By.P.Rungrat
10/09/66
22:00-23:00
1 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
10/09/66
22:00-23:00
2 SAMA E KAE 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
17/09/66
18:00-19:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 อู่ Rover
17/09/66
18:00-19:00
2 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
17/09/66
19:00-20:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
17/09/66
19:00-20:00
2 คลองหวะ FC. 0 VS 0 The Brother fc
17/09/66
20:00-21:00
1 Starless 0 VS 0 น้องเพทาย By นายหัว
17/09/66
20:00-21:00
2 SHOGUN FC. 0 VS 0 บอสแมน
17/09/66
21:00-22:00
1 SAMA E KAE 0 VS 0 แชคแม่
17/09/66
21:00-22:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.
17/09/66
22:00-23:00
1 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
17/09/66
22:00-23:00
2 ALL IN F.C. 0 VS 0 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี
24/09/66
18:00-19:00
1 แชคแม่ 0 VS 0 น้องเอิธ์ท FC.
24/09/66
18:00-19:00
2 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 0 VS 0 The Brother fc
24/09/66
19:00-20:00
1 S TRUSS FC 0 VS 0 น้องเอวา By ALM 102
24/09/66
19:00-20:00
2 น้องเพทาย By นายหัว 0 VS 0 บอสแมน
24/09/66
20:00-21:00
1 คลองหวะ FC. 0 VS 0 SHOGUN FC.
24/09/66
20:00-21:00
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 0 VS 0 ชุดบอลนอนรุ่ง
24/09/66
21:00-22:00
1 Starless 0 VS 0 ALL IN F.C.
24/09/66
21:00-22:00
2 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 0 VS 0 SAMA E KAE
24/09/66
22:00-23:00
1 Real By.P.Rungrat 0 VS 0 อู่ Rover
24/09/66
22:00-23:00
2 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 0 VS 0 ท่าใหญ่ FC.