ดาวซัลโว SENIOR
KICKOFF SENIOR LEAGUE
ลำดับ ชื่อนักเตะ ชื่อทีม ประตู
1 ภานุสิทธิ์ พรหมจินดา (42) แอลกอฮอล์ 25
2 ประพล ใหม่รักษ์ ชมรมท่าแซ 17
3 ไชยา มณีนวล(44) นาหม่อม VIP 15
3 ไพโรจน์ เพ็ชรลัภ(40) 19 Sport 15
4 สุพัฒน์ พรหมแก้ว (42) แอลกอฮอล์ 14
5 สมหมาย ทองวิไล (43) สหณัฏฐ์ FC 12
5 อัมรินทร์ สันตา ชมรมท่าแซ 12
6 สมกุล บุญรัตน์ (51) คลองหวะสัมพันธ์ 11
6 อนุวัตร ถาวรพันธ์ทิพย์ (46) เสือเฒ่า FC 11
7 สมภพ เพชรรัตน์(44) 19 Sport 10