ตารางการแข่งขัน KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่/เวลา สนาม ทีม สกอร์ VS สกอร์ ทีม ทรรศนะ
FT 10/01/63
18:00-18:45
8 ธรรมรัตน์ FC 3 VS 1 อู่มีแสง
FT 10/01/63
18:00-18:45
7 Coach Noi Family 4 VS 1 Demon FC
FT 10/01/63
18:45-19:30
8 ทุ่งลุง Sport 2 VS 0 Banana 2019
FT 10/01/63
18:45-19:30
7 คลองหวะสัมพันธ์ 2 VS 0 พรเทพธุรกิจ
FT 10/01/63
19:30-20:15
8 สหณัฐ FC 0 VS 3 19 Sport
FT 10/01/63
19:30-20:15
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 0 VS 0 เสือเฒ่า
FT 10/01/63
20:15-21:00
8 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 1 แพรกสุวรรณ
FT 10/01/63
20:15-21:00
7 สหายบันเทิง 1 VS 3 ท่าแซ
FT 10/01/63
21:00-21:45
8 ทุ่งทอง FC 0 VS 1 วังไม้ดำ
FT 17/01/63
18:00-18:45
8 เสือเฒ่า 0 VS 2 ธรรมรัตน์ FC
FT 17/01/63
18:00-18:45
7 Coach Noi Family 0 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
FT 17/01/63
18:45-19:30
8 พรเทพธุรกิจ 0 VS 2 สหายบันเทิง
FT 17/01/63
18:45-19:30
7 Demon FC 1 VS 3 คลองหวะสัมพันธ์
FT 17/01/63
19:30-20:15
8 ท่าแซ 4 VS 1 ทุ่งลุง Sport
FT 17/01/63
19:30-20:15
7 อู่มีแสง 3 VS 1 สหณัฐ FC
FT 17/01/63
20:15-21:00
8 Banana 2019 0 VS 2 ข้าวยำ เอฟซี
FT 17/01/63
20:15-21:00
7 19 Sport 5 VS 0 ทุ่งทอง FC
FT 17/01/63
21:00-21:45
8 แพรกสุวรรณ 1 VS 1 วังไม้ดำ
FT 31/01/63
18:00-18:45
8 สหณัฐ FC 0 VS 3 เสือเฒ่า
FT 31/01/63
18:00-18:45
7 สหายบันเทิง 3 VS 0 คลองหวะสัมพันธ์
FT 31/01/63
18:45-19:30
8 ธรรมรัตน์ FC 1 VS 0 Coach Noi Family
FT 31/01/63
18:45-19:30
7 ทุ่งลุง Sport 3 VS 1 พรเทพธุรกิจ
FT 31/01/63
19:30-20:15
8 ชมรมคนรักฟุตบอล 3 VS 2 Demon FC
FT 31/01/63
19:30-20:15
7 ข้าวยำ เอฟซี 3 VS 2 ท่าแซ
FT 31/01/63
20:15-21:00
8 ทุ่งทอง FC 2 VS 2 อู่มีแสง
FT 31/01/63
20:15-21:00
7 วังไม้ดำ 2 VS 0 Banana 2019
FT 31/01/63
21:00-21:45
8 แพรกสุวรรณ 1 VS 3 19 Sport
FT 07/02/63
18:00-18:45
8 อู่มีแสง 0 VS 2 แพรกสุวรรณ
FT 07/02/63
18:00-18:45
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 1 VS 4 ธรรมรัตน์ FC
FT 07/02/63
18:45-19:30
8 คลองหวะสัมพันธ์ 3 VS 0 ทุ่งลุง Sport
FT 07/02/63
18:45-19:30
7 Coach Noi Family 2 VS 1 สหณัฐ FC
FT 07/02/63
19:30-20:15
8 พรเทพธุรกิจ 2 VS 1 ข้าวยำ เอฟซี
FT 07/02/63
19:30-20:15
7 เสือเฒ่า 2 VS 1 ทุ่งทอง FC
FT 07/02/63
20:15-21:00
8 ท่าแซ 3 VS 2 วังไม้ดำ
FT 07/02/63
20:15-21:00
7 Demon FC 1 VS 3 สหายบันเทิง
FT 07/02/63
21:00-21:45
8 Banana 2019 0 VS 2 19 Sport
FT 14/02/63
18:00-18:45
8 ทุ่งทอง FC 0 VS 3 Coach Noi Family
FT 14/02/63
18:00-18:45
7 ทุ่งลุง Sport 1 VS 2 สหายบันเทิง
FT 14/02/63
18:45-19:30
8 สหณัฐ FC 2 VS 1 ชมรมคนรักฟุตบอล
FT 14/02/63
18:45-19:30
7 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 2 คลองหวะสัมพันธ์
FT 14/02/63
19:30-20:15
8 Banana 2019 0 VS 2 อู่มีแสง
FT 14/02/63
19:30-20:15
7 วังไม้ดำ 1 VS 2 พรเทพธุรกิจ
FT 14/02/63
20:15-21:00
8 แพรกสุวรรณ 1 VS 4 เสือเฒ่า
FT 14/02/63
20:15-21:00
7 19 Sport 1 VS 2 ท่าแซ
FT 14/02/63
21:00-21:45
8 ธรรมรัตน์ FC 6 VS 2 Demon FC
FT 21/02/63
18:00-18:45
8 เสือเฒ่า 2 VS 0 Banana 2019
FT 21/02/63
18:00-18:45
7 ธรรมรัตน์ FC 1 VS 3 สหณัฐ FC
FT 21/02/63
18:45-19:30
8 สหายบันเทิง 4 VS 0 ข้าวยำ เอฟซี
FT 21/02/63
18:45-19:30
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 1 VS 2 ทุ่งทอง FC
FT 21/02/63
19:30-20:15
8 คลองหวะสัมพันธ์ 3 VS 4 วังไม้ดำ
FT 21/02/63
19:30-20:15
7 Coach Noi Family 2 VS 1 แพรกสุวรรณ
FT 21/02/63
20:15-21:00
8 พรเทพธุรกิจ 0 VS 2 19 Sport
FT 21/02/63
20:15-21:00
7 Demon FC 1 VS 3 ทุ่งลุง Sport
FT 21/02/63
21:00-21:45
8 ท่าแซ 1 VS 1 อู่มีแสง
FT 28/02/63
18:00-18:45
8 แพรกสุวรรณ 3 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
FT 28/02/63
18:00-18:45
7 ข้าวยำ เอฟซี 3 VS 2 ทุ่งลุง Sport
FT 28/02/63
18:45-19:30
8 ทุ่งทอง FC 1 VS 1 ธรรมรัตน์ FC
FT 28/02/63
18:45-19:30
7 วังไม้ดำ 2 VS 1 สหายบันเทิง
FT 28/02/63
19:30-20:15
8 สหณัฐ FC 3 VS 1 Demon FC
FT 28/02/63
19:30-20:15
7 19 Sport 2 VS 1 คลองหวะสัมพันธ์
FT 28/02/63
20:15-21:00
8 Banana 2019 0 VS 2 Coach Noi Family
FT 28/02/63
20:15-21:00
7 อู่มีแสง 0 VS 2 พรเทพธุรกิจ
FT 28/02/63
21:00-21:45
8 ท่าแซ 2 VS 1 เสือเฒ่า
FT 06/03/63
18:00-18:45
8 ธรรมรัตน์ FC 1 VS 5 แพรกสุวรรณ
FT 06/03/63
18:00-18:45
7 สหณัฐ FC 2 VS 2 ทุ่งทอง FC
FT 06/03/63
18:45-19:30
8 ทุ่งลุง Sport 0 VS 2 วังไม้ดำ
FT 06/03/63
18:45-19:30
7 Demon FC 3 VS 2 ข้าวยำ เอฟซี
FT 06/03/63
19:30-20:15
8 สหายบันเทิง 1 VS 2 19 Sport
FT 06/03/63
19:30-20:15
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 2 VS 0 Banana 2019
FT 06/03/63
20:15-21:00
8 คลองหวะสัมพันธ์ 2 VS 1 อู่มีแสง
FT 06/03/63
20:15-21:00
7 Coach Noi Family 0 VS 7 ท่าแซ
FT 06/03/63
21:00-21:45
8 พรเทพธุรกิจ 2 VS 3 เสือเฒ่า
FT 13/03/63
18:00-18:45
8 ทุ่งทอง FC 1 VS 1 Demon FC
FT 13/03/63
18:00-18:45
7 วังไม้ดำ 3 VS 1 ข้าวยำ เอฟซี
FT 13/03/63
18:45-19:30
8 แพรกสุวรรณ 2 VS 1 สหณัฐ FC
FT 13/03/63
18:45-19:30
7 19 Sport 2 VS 1 ทุ่งลุง Sport
FT 13/03/63
19:30-20:15
8 Banana 2019 0 VS 2 ธรรมรัตน์ FC
FT 13/03/63
19:30-20:15
7 อู่มีแสง 1 VS 1 สหายบันเทิง
FT 13/03/63
20:15-21:00
8 ท่าแซ 4 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
FT 13/03/63
20:15-21:00
7 เสือเฒ่า 0 VS 0 คลองหวะสัมพันธ์
FT 13/03/63
21:00-21:45
8 พรเทพธุรกิจ 1 VS 2 Coach Noi Family
LIVE 20/03/63
18:00-18:45
8 ชมรมคนรักฟุตบอล 0 VS 0 พรเทพธุรกิจ
LIVE 20/03/63
18:00-18:45
7 ทุ่งทอง FC 0 VS 0 แพรกสุวรรณ
LIVE 20/03/63
18:45-19:30
8 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 0 19 Sport
LIVE 20/03/63
18:45-19:30
7 Demon FC 0 VS 0 วังไม้ดำ
LIVE 20/03/63
19:30-20:15
8 ทุ่งลุง Sport 0 VS 0 อู่มีแสง
LIVE 20/03/63
19:30-20:15
7 ธรรมรัตน์ FC 0 VS 0 ท่าแซ
LIVE 20/03/63
20:15-21:00
8 สหายบันเทิง 0 VS 0 เสือเฒ่า
LIVE 20/03/63
20:15-21:00
7 สหณัฐ FC 0 VS 0 Banana 2019
LIVE 20/03/63
21:00-21:45
8 คลองหวะสัมพันธ์ 0 VS 0 Coach Noi Family
LIVE 27/03/63
18:00-18:45
8 ท่าแซ 0 VS 0 สหณัฐ FC
LIVE 27/03/63
18:00-18:45
7 19 Sport 0 VS 0 วังไม้ดำ
LIVE 27/03/63
18:45-19:30
8 คลองหวะสัมพันธ์ 0 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
LIVE 27/03/63
18:45-19:30
7 อู่มีแสง 0 VS 0 ข้าวยำ เอฟซี
LIVE 27/03/63
19:30-20:15
8 แพรกสุวรรณ 0 VS 0 Demon FC
LIVE 27/03/63
19:30-20:15
7 เสือเฒ่า 0 VS 0 ทุ่งลุง Sport
LIVE 27/03/63
20:15-21:00
8 พรเทพธุรกิจ 0 VS 0 ธรรมรัตน์ FC
LIVE 27/03/63
20:15-21:00
7 Coach Noi Family 0 VS 0 สหายบันเทิง
LIVE 27/03/63
21:00-21:45
8 Banana 2019 0 VS 0 ทุ่งทอง FC
LIVE 03/04/63
18:00-18:45
8 ธรรมรัตน์ FC 0 VS 0 คลองหวะสัมพันธ์
LIVE 03/04/63
18:00-18:45
7 สหณัฐ FC 0 VS 0 พรเทพธุรกิจ
LIVE 03/04/63
18:45-19:30
8 วังไม้ดำ 0 VS 0 อู่มีแสง
LIVE 03/04/63
18:45-19:30
7 ทุ่งทอง FC 0 VS 0 ท่าแซ
LIVE 03/04/63
19:30-20:15
8 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 0 เสือเฒ่า
LIVE 03/04/63
19:30-20:15
7 แพรกสุวรรณ 0 VS 0 Banana 2019
LIVE 03/04/63
20:15-21:00
8 ทุ่งลุง Sport 0 VS 0 Coach Noi Family
LIVE 03/04/63
20:15-21:00
7 Demon FC 0 VS 0 19 Sport
LIVE 03/04/63
21:00-21:45
8 สหายบันเทิง 0 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
LIVE 17/04/63
18:00-18:45
8 ท่าแซ 0 VS 0 แพรกสุวรรณ
LIVE 17/04/63
18:00-18:45
7 อู่มีแสง 0 VS 0 19 Sport
LIVE 17/04/63
18:45-19:30
8 Banana 2019 0 VS 0 Demon FC
LIVE 17/04/63
18:45-19:30
7 เสือเฒ่า 0 VS 0 วังไม้ดำ
LIVE 17/04/63
19:30-20:15
8 พรเทพธุรกิจ 0 VS 0 ทุ่งทอง FC
LIVE 17/04/63
19:30-20:15
7 Coach Noi Family 0 VS 0 ข้าวยำ เอฟซี
LIVE 17/04/63
20:15-21:00
8 คลองหวะสัมพันธ์ 0 VS 0 สหณัฐ FC
LIVE 17/04/63
20:15-21:00
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 0 VS 0 ทุ่งลุง Sport
LIVE 17/04/63
21:00-21:45
8 สหายบันเทิง 0 VS 0 ธรรมรัตน์ FC
LIVE 24/04/63
18:00-18:45
8 ทุ่งทอง FC 0 VS 0 คลองหวะสัมพันธ์
LIVE 24/04/63
18:00-18:45
7 สหณัฐ FC 0 VS 0 สหายบันเทิง
LIVE 24/04/63
18:45-19:30
8 19 Sport 0 VS 0 เสือเฒ่า
LIVE 24/04/63
18:45-19:30
7 แพรกสุวรรณ 0 VS 0 พรเทพธุรกิจ
LIVE 24/04/63
19:30-20:15
8 วังไม้ดำ 0 VS 0 Coach Noi Family
LIVE 24/04/63
19:30-20:15
7 Demon FC 0 VS 0 อู่มีแสง
LIVE 24/04/63
20:15-21:00
8 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
LIVE 24/04/63
20:15-21:00
7 Banana 2019 0 VS 0 ท่าแซ
LIVE 24/04/63
21:00-21:45
8 ทุ่งลุง Sport 0 VS 0 ธรรมรัตน์ FC
LIVE 01/05/63
18:00-18:45
8 ทุ่งลุง Sport 0 VS 0 สหณัฐ FC
LIVE 01/05/63
18:00-18:45
7 เสือเฒ่า 0 VS 0 อู่มีแสง
LIVE 01/05/63
18:45-19:30
8 พรเทพธุรกิจ 0 VS 0 Banana 2019
LIVE 01/05/63
18:45-19:30
7 Coach Noi Family 0 VS 0 19 Sport
LIVE 01/05/63
19:30-20:15
8 คลองหวะสัมพันธ์ 0 VS 0 แพรกสุวรรณ
LIVE 01/05/63
19:30-20:15
7 ชมรมคนรักฟุตบอล 0 VS 0 วังไม้ดำ
LIVE 01/05/63
20:15-21:00
8 สหายบันเทิง 0 VS 0 ทุ่งทอง FC
LIVE 01/05/63
20:15-21:00
7 ธรรมรัตน์ FC 0 VS 0 ข้าวยำ เอฟซี
LIVE 01/05/63
21:00-21:45
8 ท่าแซ 0 VS 0 Demon FC
LIVE 08/05/63
18:00-18:45
8 ทุ่งทอง FC 0 VS 0 ทุ่งลุง Sport
LIVE 08/05/63
18:00-18:45
7 ท่าแซ 0 VS 0 พรเทพธุรกิจ
LIVE 08/05/63
18:45-19:30
8 อู่มีแสง 0 VS 0 Coach Noi Family
LIVE 08/05/63
18:45-19:30
7 Banana 2019 0 VS 0 คลองหวะสัมพันธ์
LIVE 08/05/63
19:30-20:15
8 19 Sport 0 VS 0 ชมรมคนรักฟุตบอล
LIVE 08/05/63
19:30-20:15
7 แพรกสุวรรณ 0 VS 0 สหายบันเทิง
LIVE 08/05/63
20:15-21:00
8 วังไม้ดำ 0 VS 0 ธรรมรัตน์ FC
LIVE 08/05/63
20:15-21:00
7 Demon FC 0 VS 0 เสือเฒ่า
LIVE 08/05/63
21:00-21:45
8 ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 0 สหณัฐ FC
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
พรเทพธุรกิจ 0 VS 0 Demon FC
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
Coach Noi Family 0 VS 0 เสือเฒ่า
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
คลองหวะสัมพันธ์ 0 VS 0 ท่าแซ
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
ชมรมคนรักฟุตบอล 0 VS 0 อู่มีแสง
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
สหายบันเทิง 0 VS 0 Banana 2019
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
ธรรมรัตน์ FC 0 VS 0 19 Sport
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
ทุ่งลุง Sport 0 VS 0 แพรกสุวรรณ
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
สหณัฐ FC 0 VS 0 วังไม้ดำ
LIVE 15/05/63
00:00-00:00
ข้าวยำ เอฟซี 0 VS 0 ทุ่งทอง FC