ระเบียบการแข่งขัน KICKOFF JUNIOR

KICKOFF JUNIOR

ระเบียบการแข่งขัน *** กรุณาอ่านให้ครบถ้วน !!!

เปิดรับสมัคร:
ประชุมผู้จัดการทีม และจับสลากแบ่งสาย:
วันแข่งขัน:
สนามแข่งขัน:  สนามหญ้าเทียม Kickoff Arena อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา