รายชื่อทีมลงทะเบียนแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U15)

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

ลำดับ

ชื่อทีม/โรงเรียน/ชมรม

ดูข้อมูล

1

มัธยมจิตจัณ

2

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

3

โรงเรียนเทพา

4

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ

5

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

6

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

7

โรงเรียนส่องแสงวิทยา

8

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

9

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

10

โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

11

โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)

12

โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

13

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

14

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

15

โรงเรียนบุสตานุดดีน

16

โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

17

โรงเรียนพะตงวิทยา มูลนิธิ

18

โรงเรียนพัฒนาการศึกษา

19

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

20

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ

21

โรงเรียนดาวนายร้อย

22

โรงเรียนดีนูลอิสลาม

23

โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา

24

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

25

โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ

26

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

27

โรงเรียนศึกษาศาสน์

28

โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

29

โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

30

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี

31

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์