รายชื่อทีมลงทะเบียนแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U15)

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

ลำดับ

ชื่อทีม/โรงเรียน/ชมรม

ดูข้อมูล

1

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

2

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

3

โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

4

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

5

ชมรมฟุตบอลท่าใหญ่

6

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ

7

โรงเรียนป่าเรียนวิทยา

8

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

9

พะตงประธานคีรีวัฒน์

10

โรงเรียนดีนูลอิสลาม

11

โรงเรียนอบจ. สงขลา พิทยานุสรณ์

12

โรงเรียนศาสนบำรุง

13

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

14

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

15

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

16

โรงเรียนดาวนายร้อย

17

โรงเรียนมัธยมจิตจัณ

18

โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์

19

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

20

โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา

21

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

22

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

23

รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ

24

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี

25

โรงเรียนเทพา

26

ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

27

โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

28

เทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี)