รายชื่อทีมลงทะเบียนแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U18)

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

ลำดับ

ชื่อทีม/โรงเรียน/ชมรม

ดูข้อมูล

1

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

2

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ

3

โรงเรียนคูเต่าวิทยา

4

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

5

โรงเรียนดรุณวิทยา

6

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

7

โรงเรียนเทพา

8

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

10

โรงเรียนพัฒนาการศึกษา

11

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

12

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

13

โรงเรียนแสงทองวิทยา

14

โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ คูเต่า

15

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ

16

โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

17

โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

18

โรงเรียนดีนูลอิสลาม

19

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มูลนิธิ

20

โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา

21

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

22

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

23

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ​

24

โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ

25

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

26

โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

27

โรงเรียนตัสดีกียะห์

28

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

29

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

30

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี

31

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

32

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่