รายชื่อทีมลงทะเบียนแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U18)

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

ลำดับ

ชื่อทีม/โรงเรียน/ชมรม

ดูข้อมูล

1

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

2

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

3

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา

4

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

5

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

6

โรงเรียนแจ้งวิทยา

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

8

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

9

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

10

รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ

11

โรงเรียนดีนูลอิสลาม

12

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

13

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

14

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

15

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา

16

โรงเรียนศาสนบำรุง

17

หาดใหญ่วิทยาคาร

18

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

19

ชมรมฟุตบอลท่าใหญ่

20

โรงเรียนตัสดีกียะห์

21

โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์

22

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

23

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

24

เทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคี

25

โรงเรียนเทพา

26

โรงเรียนดรุณวิทยา

27

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามนาทวี

28

โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

29

นาทวีวิทยาคม

30

อิสลามวิทยานุเคราะห์

31

ส่องแสงวิทยา

32

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

33

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ “