รายชื่อทีมลงทะเบียนแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U18)

ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

ลำดับ

ชื่อทีม/โรงเรียน/ชมรม

ดูข้อมูล

1

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ

2

โรงเรียนคูเต่าวิทยา

3

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

4

โรงเรียนดรุณวิทยา

5

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

6

โรงเรียนเทพา

7

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

8

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9

โรงเรียนพัฒนาการศึกษา

10

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

11

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

12

โรงเรียนแสงทองวิทยา

13

โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ คูเต่า

14

โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

15

โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

16

โรงเรียนดีนูลอิสลาม

17

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มูลนิธิ

18

โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา

19

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

20

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

21

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ​

22

โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ

23

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

24

โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

25

โรงเรียนตัสดีกียะห์

26

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

27

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

28

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี

29

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

30

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่