K 3 / คู่ที่ 2 / สนาม 1 / สัปดาห์ที่ 10

ZD77SPORTSUBLIMATION

3

VS

2

เอกติงลี่ เอฟซี

ทีม ZD77SPORTSUBLIMATION

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
2
นาย ภูริทัศน์ แก้วเคารพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
นาย ภานุวิชญ์ ยอดจตุการ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย ปฐวีกานต์ เเสงชัน
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย กิตติ แก้วมณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นาย อนุสรณ์ พันธะศรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
นาย พงศกร วาดเขียน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นาย นนทการณ์ บิลละเบ๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นาย ศุภณัฐ เเซ่อั่ว
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
16
นาย คำรณ ทองดี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย พิชัย มาสะพันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นาย ภาคภูมิ เพ็งหนู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
นาย ทวีศักดิ์ เกปัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
นาย ดาเเจ๊ะโกโก
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
นาย วิศวุต แก้วบริรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
28
นาย กนกพล เก้าทรัพย์วัฒนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
นาย กิตติพงศ์ บุญจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
นาย ภัทรดนัย อิ่มทั่ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
นาย ธนกฤต ดิษฐ์จนพงศ์พร
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม เอกติงลี่ เอฟซี

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
นาย ภานุพงศ์ ปุยนุ่น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
นาย กิตติศักดิ์ เด็นหรน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
นาย อัสราคาร จันทรโชติ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย ศุภวิชญ์ เเก้วอุทัย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย ธีรภัทร์ ปานทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นาย อนุสรณ์ เเขกพงศ์
สะสม
1
1
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นาย ณัฐวราพงศ์ หนูเนียม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
นาย สุรชัย อ่องเเก้ว
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นาย เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
นาย ฟลอรัน อุสมาน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
นาย สิทธิชัย ชุมประยูร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย อาฟันดี เศษฐรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
นาย เมธาวี หมัดสี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
25
นาย สิทธิโชค ไชยกูล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
นาย กัมพล ชูช่วย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
นาย ธนพล ไชยถาวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
36
นาย สราวุธ น้ำพ่วง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
78
นาย อนุตร สุนทรากร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
89
นาย ดรัล เเหละโรจน์
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
นาย นพดล ลิ่มพี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0