K 3 / สัปดาห์ที่ 13 / คู่ที่ 1 / สนามที่ 2

SUNFEE TALUBAN X HU

0

VS

0

สหายอาบัง

ทีม SUNFEE TALUBAN X HU

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
นัศรูน หะยีแวดือเร๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
2
ซอฟนัน อาแวกือจื
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
4
พงษ์นเรศวร์ ไชยเชษฐ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
อิมรอน บือซา
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
7
มูฮัมหมัดฟัชลีน ยูโซะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
อาลีฟ เวาะและ
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
9
อิมรอน ฮะมะ
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
10
ฮากิม ยะโก๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อัฟฎอล สะแลแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
อัลฮัม แวอุมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ไฟซอล เจ๊ะแม
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
16
แวนัสรอน โตะนาฮุน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
อัลฟุรกอน รือเนาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
มูฮารีฟิน ดอบู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อนัส หามะ
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
83
นัจมี เจะเดะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม สหายอาบัง

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
ปาราเมศ คำเขียว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
บาร์กี ลาโละซู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
บาฮารี ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นิวัฒน์ หวังเบ็นหมัด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อัฟรีซัม มีนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ซัรวาน นิยู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อาแซ มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ประสาน นามหวาย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
อับดุลพีซี บือราเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
อิบรอเฮม อูมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อุสมาน มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อารพรรณ กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
อิลฮัม กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
ฮำซี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
อารีฟ ยีสาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
อัดรี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อานัส ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ศรราม แดงบัวทอง
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
91
รุสลัน แก้วของแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ซูไฮรี ดาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0