K 3 / สัปดาห์ที่ 7 / คู่ที่ 2 / สนามที่ 1

สหายอาบัง

0

VS

0

F-3 TEAM

ทีม สหายอาบัง

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
ปาราเมศ คำเขียว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
บาร์กี ลาโละซู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
บาฮารี ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นิวัฒน์ หวังเบ็นหมัด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อัฟรีซัม มีนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ซัรวาน นิยู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อาแซ มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ประสาน นามหวาย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
อับดุลพีซี บือราเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
อิบรอเฮม อูมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อุสมาน มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อารพรรณ กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
อิลฮัม กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
ฮำซี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
อารีฟ ยีสาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
อัดรี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อานัส ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ศรราม แดงบัวทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
91
รุสลัน แก้วของแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ซูไฮรี ดาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม F-3 TEAM

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
Phyo Thu Ya
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
Zaw Oo Maung
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
Khant Myo Pyae
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
Aung Htike Oo
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
Nay Lin
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
Aung Bhone Naing
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
Sam Min Paing
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
Phoe Nge
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
Yehtut Phyo
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
Phyo Thiha
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
Thein Min Htike
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
Zayar Phyo
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
Kyaw Min Soe
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
Nyi Min Han
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
Phyo Maung Maung
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
28
Ko Ko
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
38
Wai Yan Phyo
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
Zin Min Oo
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
Soe Thu Ya
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
Phoe Htoung
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0