K 3 / สัปดาห์ที่ 8 / คู่ที่ 2 / สนามที่ 2

ZD77SPORTSUBLIMATION

0

VS

0

DANGER BY เเกะดีไซน์

ทีม ZD77SPORTSUBLIMATION

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
2
ภูริทัศน์ แก้วเคารพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
ภานุวิชญ์ ยอดจตุการ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
จารึก จิตภักดี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
จาตุรงค์ วงศ์กระจ่าง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
พงศกร วาดเขียน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นนทการณ์ บิลละเบ๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
สราวุธ อ่อนมมินทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ปฐวีกานต์ แสงชัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
คำรณ ทองดี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
กนกพล เก้าทรัพย์วัฒนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
พิชัย มาสะพันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ดาแจ๊ะ โกโก้
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
กิตติพงศ์ บุญจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
ทวีศักดิ์ เกปัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
ภาคภูมิ เพ็งหนู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
28
ชาคริส โชครัฒนานพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
วรรณรัตน์ จันทร์ศรีบุตร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
44
สรรค์ชัย จันทร์โชค​ทวี​
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
ธนกฤต ดิษฐ์จนพงศ์พร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ธีรภัทร สังข์ทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม DANGER BY เเกะดีไซน์

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
5
จิรภัทร สะเม๊าะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
นาวาวี หมุดตะเหล็บ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ชัยฐกานต์ บุญญะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ศรายุทธ์ กาสอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
เทิดทัย ไหมเกตุ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
นรพนธ์ ขวัญวิเศษ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ทินกร อุสมาน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
ณัฐโชติ รัตน์ทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ชยานันท์ สุขหอม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
นัฐวุฒิ ขุนทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
วีระชัย ศรีสมพร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
จตุพร จันทรสุกระ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
นัสเซอร์ การะวรรณ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
43
นาฟิต ศรีมูลฝา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
47
นาบีน ฟัตตาห์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อนุวัต สิงหนงค์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ปราโมท ตำภู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ชากิร หมัดอะดั้ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0