K 3 / สัปดาห์ที่ 8 / คู่ที่ 5 / สนามที่ 2

สหายอาบัง

0

VS

0

PEMUDA 3G

ทีม สหายอาบัง

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
ปาราเมศ คำเขียว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
บาร์กี ลาโละซู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
บาฮารี ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นิวัฒน์ หวังเบ็นหมัด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อัฟรีซัม มีนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ซัรวาน นิยู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อาแซ มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ประสาน นามหวาย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
อับดุลพีซี บือราเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
อิบรอเฮม อูมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อุสมาน มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อารพรรณ กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
อิลฮัม กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
ฮำซี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
อารีฟ ยีสาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
อัดรี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อานัส ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ศรราม แดงบัวทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
91
รุสลัน แก้วของแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ซูไฮรี ดาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม PEMUDA 3G

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
4
รอสือดี อุเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
อัสดี ยานยา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
มาโช ดาเดร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
หวันมะ เจ๊ะสะมะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
วันเฉลิม มีมะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
สุฟยัน สะมิงบองอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อารีฟ เจ๊ะลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ซันบัซรี โตะแวมะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นิอาดีนัน โว๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
อิสมะแม ดือกะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
ซัมรี แวกุนิง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
เกียรติศักดิ์ พันกาเขต
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
อัลยาส ดาโอ๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
อับดุลซาอิบ สะแลแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
ชัชนันท์ บินแหละ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
คอเละ กะเจ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
รุซลัน ระยะหลง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อับดุลกอเดร์ โตะมิง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
สมพงศ์ ยังรอด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
49
มูฮำหมัดวิลดาน เจ๊ะอูเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0