K2 / คู่ที่ 5 /สนามที่ 1 /สัปดาห์ที่ 3

ท่าใหญ่ FC.

6

VS

2

คลองหวะ FC.

ทีม ท่าใหญ่ FC.

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
มานพ หมัดอะดั้ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
อัซมัน หะยีปะดอเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
4
มะรอบี ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
ธนากร ขาวรองเมือง 7
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
แวหะซัน แวอาแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
สันติ มีสุขศรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อานัส หมัดอะลี 11
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
พีรพงษ์ ทองคำ
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
มูฮำหมัดฮาก็มี เจะดือเระ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
20
นายธวัชชัย โหมดอัด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
มูฮำหมัดชาเฟรง 21
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
ธนาวุฒิ รองสวัสดิ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
อันมี หะยีปะดอเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
ประเสริฐ หมวดชนะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
สุวิวัฒน์ เกษเหมือน 32
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
45
รอซะ สือรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
มูฮัมหมัด ล่ะอาหลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
76
ดาลัน สุระ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
วินัย เพ็ชรชุม
สะสม
4
1
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม คลองหวะ FC.

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
2
ณรงค์ ขจรกุลวณิชย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
ปฐวี ดิสระมุณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
4
อลงกรณ์ มั่นเดช
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
หรรถชัย หนูนิตย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ศุภชัย รอดอยู่
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
ธราเทพ รักเลิศ
สะสม
2
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
สมชาย กลับใจได้ 13
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
สุขแสนไกล มุลศิลป์ 18
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
อิทธิพล กันยาเทพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ธาริน สายวิงวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
กิตติวิทย์ จันทร์นวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
กฤตพจน์ ไชยานุพัทธกุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
วรชาติ แท่นสง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
31
ธวัชชัย หวาเอียด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
กฤติเดช เลิศภานุชิต 32
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
อาลือนัน กาแม 33
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
ศุภกร ชูกำเนิด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 1