คลองหวะสัมพันธ์ - MARK HATYAI KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 04/04/2024

ผู้เล่น

1. พิเชษฐ์ เกษระ
9 0 1 0
2. สุเทพ พัทธโน
6 0 0 0
3. ณรงค์ ขจรกุลวณิชย์
4 0 0 0
4. ประสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
18 0 0 0
5. กำพล วชิรแพทย์
15 0 1 0
6. อนุสิทธิ์ ดิสระมณี
7 0 0 0
7. ปนิธาณ ฟุ้งทศธรรม
5 0 0 0
8. ชาคริต จันทร์เขียว
19 0 0 0
9. เทพกร เวธโช
17 0 0 0
10. โยธิน ชูทะวงค์
12 0 1 0
11. วิทยา สอนสาพฟ์
11 0 0 0
12. อภิชาติ ประเสริฐ์
8 0 0 0
13. ไพศาล ชาวอุบล
10 0 0 0
14. สุรศักดิ์ รักษ์วงศ์
13 0 0 0
15. ธัชณัฎฐ์ ธีรสิริสิทธิ์
1 0 0 0
16. ราชันย์ สุระคำแหง
3 0 0 0
17. วินิทร ภู่สาย
16 3 0 0
18. ไพโรจน์ เพ็ชรลัก
20 0 1 0

โค้ช