ชมรมคนรักฟุตบอล - MARK HATYAI KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 04/04/2024

ผู้เล่น

1. ชัชชัย ชื่นชมภู
31 1 0 0
2. ประกอบ ดำเกิงขจรวงท์
77 0 0 0
3. วรเชษฐ์ เด่นยุกต์
1 0 0 0
4. ณัฐธกฤษต รัตนมณี
11 0 0 0
5. ไชยรัตน์ หมัดศิริ
7 0 0 0
6. กำพล กิติระ
9 3 1 0
7. นิธิ สุวรรณคีรี
4 1 0 0
8. เรวัต จำปาแก้ว
52 0 0 0
9. สาธิต เจริญวริยะภาพ
3 0 1 0
10. สมาน ศรีสุธนะ
15 0 0 0
11. ธนศักดิ์ หวังปัญญา
24 2 1 0
12. วิสิธ ก้องพารา
16 0 0 0
13. ยอดชาย ขาวพิมาย
66 0 0 0
14. รณชัย พรหมทอง
13 1 0 0
15. มนตรี จันทร์เพ็ญ
14 0 0 0
16. พรชัย เรืองทิพย์พิพัฒน์
18 0 0 0
17. ไชยกร ชีพัชรกูล
30 1 0 0
18. ชัยยุทธ์ สุรินทร์ทาง
21 0 0 0
19. วรัญญู ขวัญวิชา
10 2 0 0
20. ศุภกร กตาธิการกุล
8 0 0 0

โค้ช