ชมรมฟุตบอลบ้านหน้าควน - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. วีระยุทธ บุญวรรณโณ
40 0 0 0
2. เกียรติศักดิ์ อักขระเสนา
77 2 1 0
3. ศรัณยภัทร จันทรจิตร
2 0 1 0
4. เอกชัย เเซ่เฮง
8 0 0 0
5. ณัฐวุฒิ จันทรโสด
6 0 0 0
6. ธนวัฒน์ ทองสีนุ่น
29 0 0 0
7. เจนณรงค์ เงาศรี
33 1 0 0
8. กิตติ ประทุมชาติภักดี
47 0 0 0
9. อภิวิชญ์ จันทจิต
14 0 0 0
10. ณัฐพล ไชยมะโณ
15 0 0 0
11. สิทธิชัย เพ็ชรมณี
11 2 0 0
12. คณานนท์ สุวรรณมณี
66 0 0 0
13. สมภพ ไภยจินดา
10 1 0 0
14. ฐิตินัช ชูสุข
7 0 0 0
15. สหรัฐ จันทร์เต็ม
21 0 0 0
16. วรเมธ ด้วนมี
13 1 0 0
17. ไชยยันต์ เพชรศรี
34 0 0 0
18. ธีรวุฒิ รัตนสุวรรณ
25 0 0 0
19. สรยุทธ เขาไข่เเก้ว
9 0 0 0
20. รัฐศาสตร์ จันทวุฒิ
88 2 1 0

โค้ช

1. จานุ พรหมรักษา (ผู้จัดการทีม)
2. ว่าที่ ร.ต.ราชัน วาดประสงค์ (เเพทย์สนาม)
3. วุฒิพงศ์ จันทคาร (ช่างภาพ)
4. ว่าที่ ร.ต. ราชัน วาดประสงค์