ชา มายเฟรนด์ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. อับดุลเลาะ บาฮา
44 1 1 0
2. อับดุลการิม ปูซู
55 0 0 0
3. ฮามีดี ยูโซะ
4 0 0 0
4. ชุลพาธ์ สาเเละ
18 0 0 0
5. ซาอูดี ยูนุ๊
77 0 0 0
6. มุสตากีม เจ๊ะยอ
33 0 0 0
7. เเวเดารี เเวหะยี
19 0 0 0
8. นูดีน อับดุลลี
10 0 0 0
9. ฮาบิ หามะ
32 1 1 0
10. ริซวัน ดือราเเม
14 0 0 0
11. นัสโร ตาเห
5 0 1 0
12. สหชัย สะเหะยุนุ้ย
21 0 0 0
13. ฮัมดัม มะดิง
23 0 0 0
14. ฮัมดี เด็นมานิ
37 1 0 0
15. อันวา ตาปอ
11 0 0 0
16. บาซิร สาเเละ
17 0 0 0
17. อะฟีฟ ดาโอะ
16 0 0 0
18. ตามีซี วิชัย
71 0 0 0
19. เเวมูซัมซิล จาหลง
63 1 0 0
20. ฟาเดร์ จะปะกิยา
34 1 0 0

โค้ช

1. ไซดีนิน เสดี
2. มูฮัมมัดบารี เเวเดร์
3. รุสไลซี หะมะ
4. อันดีล เสดี