ทองลาดีทีม - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ยูนันท์ หมันเจริญ
9 0 0 0
2. กิบกีรอน หมัดเส๊าะ
44 0 0 0
3. มนต์ชัย แก้วมณี
14 1 0 0
4. สรายุทธ์ ยีรัน
45 0 0 0
5. อีดิลฟิตรี หมัดเจริญ
7 0 0 0
6. ดาลัน สุระ
81 1 1 0
7. นิรุฬห์ หมันเจริญ
12 1 1 0
8. ขัยวุฒิ แซ่จิ้ว
15 0 0 0
9. อิมรอนท์ มันอะดัม
4 0 0 0
10. วาฮับ สูหมัน
23 0 1 0
11. วีรวุฒิ นุ้ยไหน
8 1 0 0
12. ร่อสน บิลมะหมัด
42 0 0 0
13. อาซีด ถั่วดี
21 0 0 0
14. อาลีฟ หมัดอะดั้ม
28 0 0 0
15. วาริส โยะหมาด
11 0 0 0
16. กิตติทัด หมันเจริญ
17 0 0 0
17. อานนท์ หัสสะ
22 0 0 0
18. ณัฐวุฒิ วงศ์ทอง
19 0 0 0
19. รอเฉด มัจฉาวานิช
10 0 0 0
20. ศักรินทร์ หมัดอาดั้ม
18 0 0 0

โค้ช

1. ร่อโสน มากเชื้อ
2. น.ส.ตัสรีมย์ หละตำ