น้องตะวัน BY แจ็ค มีดี - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. โกเมศ รักชุม
66 0 0 0
2. นัทธพงศ์ มณีสว่าง
8 2 1 0
3. ปณัฐพล ทรัพย์อุปการ
22 1 0 0
4. ยุทธภูมิ หนูเอียด
31 1 1 0
5. สุวรรณ แซ่หลี
24 1 0 0
6. ธนภัทร แซ่หลี
6 0 0 0
7. ธีรเดช สิงหเดช
17 0 0 0
8. เกษม มุสิกะไชย
56 0 2 0
9. คุณานันต์ วรรณโณ
16 1 1 0
10. อภิวัฒน์ นาคเทวัญ
30 1 1 0
11. พัฒนายุ มณีอินทร์
99 0 0 0
12. วีรภัทร์ ห้อยแก้ว
11 1 0 0
13. นฤภัทร์ พุทธกุล
4 0 1 0
14. อนุพงศ์ บวงแก้ว
34 0 0 0
15. อภิสิทธิ์ ศรประสิทธิ์
10 0 0 0
16. สุปรีดี ศรสา
15 0 0 0
17. ภานุวรรต์ รามแก้ม
82 0 0 0
18. ธนัชชา ศิริสมบัติ
18 0 0 0
19. วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
42 0 0 0
20. ธนิสร เกิดกมลคุปต์
29 0 0 0

โค้ช