น้องมะลิ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. จิรภาส เยส่อกู
7 0 0 0
2. ศรุยท์ จิตภัทดี
3 0 0 0
3. สุวิชา นวลมิ่ง
17 0 0 0
4. ฮาบีบ ล่ะอาหลี
72 0 0 0
5. ญาณภัทร มูสิกะเจริญ
11 1 0 0
6. พงศ์ปณต โลณะปาลวงศ์
20 0 0 0
7. ศิลปิน คงฉิม
18 0 0 0
8. ฟาริส ไทยยะ
100 2 1 0
9. นาธาร ไทยยะ
16 0 0 0
10. พีรยุทร พุ่มนวล
4 0 1 0
11. อัครวินท์ ชุมผอม
8 0 0 0
12. สุรพงศ์ ธรรมเจริญ
38 0 0 0
13. สงกรานต์ สาย
52 1 0 0
14. ฮิลาล สันหรน
22 0 0 0
15. พีรธณัฐ วิรุฬกรสกุล
19 0 0 0
16. ภูชิชย์ คงฉิม
92 0 0 0
17. ชุกรอน หมุนนุ้ย
77 0 0 0
18. ไชยวัฒน์ ชัยเจริญ
12 0 0 0
19. วิระยุทร ละอองสม
10 2 0 0
20. มูฮามัดอามือรี ลาเละ
9 0 1 0

โค้ช

1. เอกณกร วรรณะ
2. ฐิติวุฒิ แก้วจรัส