น้องมีตังค์ X น้องเจ้าคุณ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. อัสมีน เละสัน
6 1 0 0
2. นพรุจ ศิริโชติ
22 0 0 0
3. ณัฐพล จิตต์พันธ์
33 0 0 0
4. ประสิทธิ์ นาวารี
99 1 1 0
5. อัสรี แดงเส็น
19 0 1 0
6. พุทธินันต์ ชัยบำรุง
5 0 0 0
7. จธุรณค์ ชูสงค์
27 0 0 0
8. อัครวัฒน์ ว่องวิษณุวงศ์
41 0 0 0
9. กิตติภัฎ สานิง
7 1 0 0
10. สันทิฎฐ์ ทองไซร้
26 0 0 0
11. ชานนท์ วิสุทธิชานนท์
4 0 0 0
12. รัชพล ภัทธานินทร์
14 0 0 0
13. เอกภาพ บายศรี
28 0 0 0
14. กิตติพงค์ อินมณี
17 0 1 0
15. กฤตเมธ กุลประศิทธิ์
9 1 0 0
16. ธวัชชัย ชูแก้ว
10 0 1 0
17. ปวรุตม์ คทาวุธพูนพันธ์
77 1 0 0
18. อภิสิทธ์ สุวรรณมณี
55 0 0 0
19. เทวเดช แต่งจันทร์
24 0 0 0
20. ธันวา เครีอแก้ว
8 0 0 0

โค้ช

1. น้องมีตังค์
2. น้องเจ้าคุณ