สร้างทาง FC - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ฐิติพงค์ สุระกำแหง
77 1 0 0
2. ภูวนัยน์ สังข์ชุม
9 0 0 0
3. สิทธิพงษ์ สุขโน
12 0 0 0
4. กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
11 0 0 0
5. ธนกฤต เพ็ชรศรี
51 0 0 0
6. กริชกร คงสมแก้ว
17 0 0 0
7. ชัชพงค์ แสลิ่ม
10 0 0 0
8. ธีรศักดิ์ ทองทรัพย์
25 0 0 0
9. ชาญยุทธ มะเมาะ
21 0 0 0
10. อิสรพงษ์ ทาบรรหาร
28 0 0 0
11. ปริวัฒน์ หมานมา
66 1 0 0
12. นพชัย ยอดแก้ว
19 0 0 0
13. จักรอรุณ ทองศรีจันทร์
31 1 1 0
14. คมชาญ ชาภักดี
7 4 0 0
15. พิทยา จันทภาโส
3 0 1 0
16. จีรณัติ บานชื่น
23 0 0 0
17. สุรสินธ์ ปานดำ
30 1 0 0
18. วินัย เพ็ชรชุม
99 0 0 0
19. วัชรินทร์ แก้วสุด
8 0 0 0
20. กิตติศักดิ์ ภูชาดา
13 0 0 0

โค้ช