สหายอาบัง - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. อารพรรณ กอเน็ง
26 0 0 0
2. บาร์กี ลาโละซู
3 0 0 0
3. ปาราเมศ คำเขียว
1 0 0 0
4. นิวัฒน์ หวังเบ็นหมัด
8 0 0 0
5. อัฟรีซัม มีนา
11 0 0 0
6. บาฮารี ดอเลาะ
6 0 0 0
7. ซัรวาน นิยู
12 0 0 0
8. อุสมาน มะแซ
24 0 0 0
9. อิบรอเฮม อูมา
22 0 0 0
10. ประสาน นามหวาย
14 0 0 0
11. อัดรี ดะเซ็ง
37 0 0 0
12. อารีฟ ยีสาแม
35 1 0 0
13. อานัส ดอเลาะ
69 0 0 0
14. ฮำซี ดะเซ็ง
33 0 0 0
15. ซูไฮรี ดาแม
99 0 0 0
16. รุสลัน แก้วของแก้ว
91 2 0 0
17. ศรราม แดงบัวทอง
88 0 1 0
18. อาแซ มะแซ
13 0 0 0
19. อับดุลพีซี บือราเฮง
21 0 0 0
20. อิลฮัม กอเน็ง
29 1 0 0

โค้ช

1. สุชาติ กาญจนสิชล
2. นรภัทร จันทร์คง
3. อิบรอฮิม มะมิงจาหลง