หนูดี FC - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ริฎวาน สาอิ
20 0 0 0
2. แวอับดุลเลาะห์ ปาลายา
18 0 0 0
3. กฤษณ ทวีสุต
10 1 0 0
4. นราพัฒน์ โต๊ะกอดอ
1 0 0 0
5. ศฤงคาร คชวิพันธ์
17 0 0 0
6. ศรุต ปุราวัฒนากุล
21 1 0 0
7. ธีรนันท์ แนะนวน
26 0 0 0
8. ภัคธร ไมสัน
2 0 0 0
9. กิตติวิทย์ บิลยะลา
23 0 0 0
10. ศุภกิจ พิมพ์วงศ์
5 0 0 0
11. อุบัยดิลลาฮ์ หะยีรอมือลี
39 1 0 0
12. ไชยวัฒน์ คงจิตรวิทยา
69 1 0 0
13. เจษฎากร คงจรูญ
22 0 2 0
14. รังสิมันตุ์ อรุโณทัย
56 0 0 0
15. ชินวัตร ศิกษมัต
99 0 0 0
16. นฤสรณ์ ประกอบบุญ
31 0 0 0
17. วันดุลเลาะห์ สามะ
13 0 1 0
18. ปรเมษฐ์ หลงขาว
3 1 0 0
19. สราวุธ คงกล้า
14 1 0 0

โค้ช

1. ฐิติวัชร์ ตั้งสุขเจริญกูล
2. ขจรจักษณ์ เชาวริน
3. จักรวาล แซ่อู๋