หลัก 19 FC - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ชญานนท์ ทองน้อย
23 0 0 0
2. ภาณุพงศ์ ปุยนุ่น
1 2 0 0
3. อาทิตย์ รักษาชุม
19 0 0 0
4. วีรยุทธ์ มุกดา
8 0 0 0
5. อนาวิล ภาระบุญ
17 0 0 0
6. ศุสวัฏิ อุ่นนวล
6 0 0 0
7. ประเสริฐ หมวดชนะ
22 0 1 0
8. นพรัตน์ รักษาชุม
11 0 1 0
9. จีราวัฒน์ ขุนล่ำ
12 0 0 0
10. สิทธิโชค ไชยกูล
7 2 0 0
11. พยุงศักดิ์ สุวรรณ
55 0 0 0
12. ทศพล ละอองพันธุ์
27 0 1 0
13. บัญชาการ แย้มพราย
21 0 1 0
14. วิวรรธน์ สุนะการ
10 5 1 0
15. อนุตร สุนทรากร
9 0 0 0
16. ฤทธิชัย มุสิกะพันธ์
25 0 0 0
17. เสรี ทองน้อย
24 0 0 0
18. ธนพล ไชยถาวร
3 0 2 0
19. กิตติกร พรมกูล
69 0 0 0
20. ธนากร กันยาเทพ
18 0 0 0

โค้ช

1. อนุพงศ์ มุสิกะพงศากุล
2. เอกรัฐ รักษาชุม
3. เสาวลักษณ์ สุนะการ
4. ปิยวัต ด้วนมี