หัวเสีย BY มดมอเตอร์ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ธราวุธ ทองยัง
71 0 0 0
2. สุรสิทธิ์ ดีนนุ้ย
77 0 1 0
3. วันชิงชัย สุวรรณรัตน์
55 0 1 0
4. ธนดล หลวงพูล
88 0 1 0
5. เศรษวุฒิ เสาเเสง
10 0 0 0
6. ธันยธรณ์ โชติมูล
15 0 2 0
7. อภิรักษ์ สัมพันธมิตร
99 0 0 0
8. สัณหณัฐ ปราบสงคราม
17 0 1 0
9. บารเมษฐ์ อนุชาญ
6 0 0 0
10. ศตายุ ดำดี
9 2 1 0
11. ศุภณัฐ เเซ่อั่ว
19 0 1 0
12. วัยย์ธยา การดาสุวรรณ
18 0 1 0
13. ประธิพร คงพิจิตร
8 0 1 0
14. ธนวัฒน์ จันทโชติ
4 0 0 0
15. เกียรติศักดิ์ อักขระเสนา
3 0 0 0
16. วิทวัส การดาสุวรรณ
39 1 0 0

โค้ช

1. sompop