เอกติงลี่ FC - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. เบญจพล ชัยชนะ
88 0 1 0
2. ภานุพงศ์ จงสุข
69 0 0 0
3. กิติศักดิ์ เด็นหรน
3 0 0 0
4. อนุสรณ์ แขกพงศ์
10 0 0 0
5. กฤษฎา พงศ์ประยูร
9 0 0 0
6. ณัฐพัฒน์ ทองหยู
26 1 0 0
7. ฟลอรัน อุสมาน
14 0 0 0
8. ศุภวิชญ์ แก้วอุทัย
8 1 0 0
9. วีรยุทธ แก้วนุกุล
15 0 0 0
10. สุรชัย อ่องแก้ว
13 0 0 0
11. สราวุธ น้ำพ่วง
29 0 0 0
12. อัสราคาร จันทรโชติ
6 0 1 0
13. กัมพล ชูช่วย
27 0 0 0
14. ชาญวิทย์ ดิษฐีพร
22 0 1 0
15. ธนกฤต ภวังสวัสดิ์
12 0 0 0
16. เดชาวัต สนธิกุล
17 1 0 0
17. เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง
4 0 0 0
18. ฉัตรชนันต์ โสสนุย
99 1 0 0
19. อาฟินดี เศรษฐรัตน์
18 2 0 0
20. ธวัชชัย รักเล่ง
84 0 0 0

โค้ช

1. ชัยภัทรเพชรรัตน์
2. ภิรายุ สุวรรณโณ
3. ศุภณัฐ แก้วอุทัย
4. สุกรี เระเหล๊าะ