อู่ ROVER BY PSB BUILT-IN - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. กิจสรากร ช่วยช่วง
29 1 1 0
2. ณัฐวัช หมีชุม
27 0 0 0
3. ธนกฤต วรรณชิต
32 2 0 0
4. อาคม กายพันธ์
95 0 2 0
5. วรพงศ์ หมาดโส๊ะ
8 0 0 0
6. วันชนะ สุวรรณรัศมี
10 1 0 0
7. ธิติวุฒิ ภูมิกิจ
19 2 0 0
8. สหรัตน์ ขวัญสุด
30 0 0 0
9. สุกิจ บุญคง
16 1 0 0
10. ณัฏฐกรณ์ น้อยมูสิก
13 0 0 0
11. สราวุฒิ ไวยกริช
4 1 1 0
12. สรวิศ ศรีวิเชียร
23 1 1 0
13. ภานุพงศ์ ชุมตรี
3 0 0 0
14. ปรัชญา อินทร์ทอง
41 0 0 0
15. ธีรวัฒน์ จันทวาส
18 1 2 0
16. พลางกูล พัศจาลจุล
88 1 1 0
17. อาดือนัน บินดอเลาะ
33 1 0 0
18. ปรวิทย์ เรืองแก้ว
99 0 1 0
19. พงษ์ศักดิ์ บัวหนู
47 0 0 0
20. ชาญวุฒิ อักษรสมบัติ
6 0 0 0

โค้ช

1. พงษ์ศักดิ์ บัวหนู (ผู้จัดการทีม)
2. ธนศิริ ทับพะ (โค้ช)
3. ภิญโญ จำปาเรือง (ผู้ช่วยโค้ช)