ค่ายใหญ่ - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. สุวสันต์ ทุ่มชู
19 4 0 0
2. นิติวัช สันบู
24 1 0 0
3. ธวัชชัย ขวัญทอง
22 1 1 0
4. เกียรติศักดิ์ กิตติพันธ์
16 4 0 0
5. ณัฐพล ไชยมะโณ
15 0 1 0
6. จตุรงค์ ศรีแก้ว
4 0 0 0
7. อภิสิทธิ์ ดำเดิม
13 3 0 0
8. ศุภเชษฐ์ อิทธิญาโณ
29 0 0 0
9. วราชัย บุญสร้าง
28 2 0 0
10. สุนทร วงศ์เทพ
14 0 0 0
11. เมธา เสนะกุล
7 2 2 0
12. ุฒิไกร สงเกตุ
17 2 0 0
13. อรรถพล คงมัยลิก
21 5 0 0
14. ทีคัมพร ไชยณรงค์
27 1 1 0
15. ปณิธาน บุญนนท์
30 0 0 0
16. กิตติพงค์ อนุชาญ
20 1 1 0
17. อมร หมัดเลียด
35 6 2 0
18. พิทักษ์พงศ์ ทองมุณี
44 0 0 0
19. วรทัศน์ เล่งวงศ์
5 7 3 0
20. ปณัฐพล ทรัพย์อุปการ
8 3 0 0

โค้ช

1. วรชัย หนูแดง
2. สรรทัศน์ แก้วสุวรรณ์
3. จักรกฤษณ์ คงไชย