ม.รัตนโกสม - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. อัศนี สีแก้วเขียว
24 0 0 0
2. วนัส รักษ์เจริญ
3 0 0 0
3. นรินทร์ อ่อนรักษ์
22 0 0 0
4. นที แก้วสุข
14 0 0 0
5. ถิรวุธ ป่องสุวรรณ
28 0 0 0
6. เกิยรติยศ แหละหมัน
6 0 0 0
7. อัฟรีซัม มีนา
11 0 0 0
8. อนุพงศ์ สำนักพงศ์
18 0 0 0
9. วินิทร ภู่สาย
10 0 0 0
10. ธวัชชัย ช่างสลัก
2 0 0 0
11. ชัยณรงค์ อรัญดร
99 0 0 0

โค้ช