สงขลาไบโอเพาเวอร์-อัศศิดดีก - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. นวพรรษ หมู่เก็ม
3 4 0 0
2. สนิท ยะมาย
4 0 0 0
3. เปาซี มามะ
5 0 0 0
4. ธรรมศักดิ์ เสะยามา
6 3 1 0
5. ฮิลาล สันหรน
7 2 0 0
6. จักรพันธ์ ก่อธีระ
8 0 0 0
7. วุฒศภัทร์ ปราศภัย
9 5 3 0
8. ศ๊อบรี สันหรน
23 7 0 0
9. อับดุลอาศิษย์ จิอิ
11 0 0 0
10. พีรธณัฐ มามะ
12 0 0 0
11. ลุกมาน กาเดร์
14 3 0 0
12. ณัฐวุฒิ หมู่เก็ม
16 4 0 0
13. อภิชัย ยันพะโยม
12 1 1 0
14. มุซซัมมิล บิลโหด
69 0 0 0
15. ธันวา อิตัน
20 2 0 0
16. หะซีฟ หวังจิตต์
21 5 0 0
17. อัสรี กายอตะฮีปง
22 0 0 0
18. อาดีนัน รานีสะ
30 5 2 0
19. สราวุธ รัตน์พันธ์
35 4 0 0
20. อดิศักดิ์ มะเกะ
99 0 0 0

โค้ช

1. สะหรี สันหรน
2. ชัยทัต ประทุมวัลย์
3. ลุคมาน ละเต๊ะ