เกตุประดิษฐ์ Home United - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. กิตติชัย หางาน
10 3 1 0
2. ศรุตพงษ์ สังข์ทอง
9 14 0 0
4. ธวัช สังข์สุวรรณ
11 6 0 0
6. ฮาซัน สุทธิการ
8 0 0 0
7. ณัฐพล สรุโณ
19 0 0 0
8. ณัฐพล หมัดสมัน
17 8 1 0
9. ฉัตรชัย สมัดหานาย
88 1 1 0
10. ซูพียัน กูตา
13 0 0 0
11. ศรยุทธ์ จิตภักดี
33 2 1 0
12. ซาลีม มุทะจันทร์
18 0 1 0
14. ยุสรอญ์ ทองเกื้อ
77 1 1 0
15. อิสมะแอ หวันสาเม๊าะ
4 0 2 0
16. อานัด หวังเบ็ญหมัด
16 0 0 0
17. อานัส มะ
34 0 0 0
18. อัครเดช หลำโส๊ะ
2 0 0 0
19. ปรเมศวร์ โอทอง
22 4 1 0
20. มูฮัมหมัดอามีร ยูโซะ
3 0 0 0

โค้ช

1. ฮาซัน แขกพงค์
2. ฤทธิชัย พรหมปาน
3. ธารา เกตุประดิษฐ์