คอชา FC - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/08/2020

ผู้เล่น

1. บรรเจิด เรืองแก้ว
39 0 0 0
2. เปาซี ตาเห
10 2 1 0
3. ภรัณยู หมินเย๊าะ
32 7 2 0
4. มูฮัมหมัด จิตรตรง
26 0 0 0
5. สมเดช ตาเห
66 3 0 0
6. สุสังกร ทับทิมทอง
16 0 0 0
7. อัซฮาร์ สะแลแม
61 8 0 0
8. อานนท์ แซ่เฮา
11 3 2 0
9. อัษฎาวุฒิ จันทร์พรหม
77 3 0 0
10. อาหมีด เตบสัน
9 4 1 0
11. ณัฐวัฒน์ มหาพรหม
17 2 1 0
12. อับดุลหาลีม เจ๊ะอาแดร์
6 0 0 0
13. อุหลาด หมัดเลียด
37 1 1 0
14. อดิศักดิ์ หมะและ
7 1 0 0
15. สุไลมาน ละหะมะ
28 1 1 0
16. พีรเดช ทองอ่อน
8 3 0 0
17. ชาคริต จันทร์จะนะ
4 2 0 0
18. สุรเชษฐ์ หลงหีม
14 2 0 0
19. นิรุตติ นิโอะ
12 5 0 0
20. ปณต โสะแหละ
20 0 0 0

โค้ช