ฉ่ำหวาน - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/08/2020

ผู้เล่น

1. วีระศักดิ์ สายอิ้ง
3 1 0 0
2. วิเชียร ทองอำไพ
4 1 0 0
3. อรุณ นวลสุวรรณ
5 3 3 0
4. อีลียาส วามะ
6 0 1 0
5. ดรัล แหละโรจน์
13 1 1 0
6. สุภกร แก้วมณี
8 10 0 0
7. เอกวัตร์ กาญจนเพ็ชร
9 2 0 0
8. พงศ์ปกรณ์ เพ็งเล็ง
10 2 1 0
9. สุรศักดิ์ เชื้อสวัสดิ์
11 0 1 0
10. พงศ์ปณต พูลแก้ว
12 0 0 0
11. ธีรโชติ หนูนุรัตน์
14 2 1 0
12. เนวริช ราชผล
7 0 0 0
13. นริสสร คงแทน
31 0 0 0
14. ชัยวัฒน์ อารมณ์ฤทธิ์
17 0 0 0
15. สุทธิชัย ยัสสระ
18 1 0 0
16. กำชัย ธรรมปัญญาสกุล
19 1 2 0
17. วิศิษฐ์ สุคนธามาศ
21 2 2 0
18. มีซี อินรอเสะ
28 2 0 0
19. พงศ์วรินท์ คงศิลป์
32 0 0 0
20. ธีรยุทธ ขุนดำ
99 1 0 0

โค้ช

1. ปรเมศวร์ รัตนอุไร
2. กิติพจน์ ทองพูล
3. ศุภชัย บุญญา