ชมรมฟุตบอลคลองแห - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. ชวลิต หยูทอง
99 3 0 0
2. ชัยณรงค์ สุริแสง
17 0 0 0
3. ธนากร บุญมณี
19 2 1 0
4. ศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
14 1 0 0
5. กิตติพล ทองคำ
20 0 0 0
6. ศรันย์ ขนรงค์
66 3 1 0
7. บุญรัตน์ ปลอดภัย
10 4 0 0
8. ศิริชัย พวงทอง
36 0 0 0
9. โยธิน จองทอง
55 3 2 0
10. วีรพล คชสิงห์
40 0 0 0
11. ธวัชชัย ขวัญทอง
22 2 0 0
12. อธิวัฒน์ ว่องมงคลเดช
9 20 0 0
13. มะยุ มะเย็ง
16 1 1 0
14. ไชยวัฒน์ ชัยเจริญ
12 8 0 0
15. สงกรานต์ สาย
57 9 0 0
16. เปี่ยมศักดิ์ ทองวงค์
79 5 0 0
17. พิริยกร เวสกุล
89 2 0 0
18. กิตลีย์ พินธ์สุวรรณ
15 2 1 0
19. ชนินทร์ แก้วสมพงศ์
4 0 0 0
20. วชิรวิชญ์ อร่ามเรือง
7 4 1 0

โค้ช

1. ประธานตุ๊
2. ธวัชชัย ขวัญโภคา
3. วิชัย ศรทอง