ชมรมฟุตบอลคลองแห - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. อักษพงศ์ อินทยาวงค์
11 0 0 0
2. ชัยณรงค์ สุริแสง
17 0 0 0
3. ธนากร บุญมณี
19 0 0 0
4. ศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
14 0 0 0
5. กิตติพล ทองคำ
20 0 0 0
6. กิตติศักดิ์ พวงทอง
13 0 0 0
7. บุญรัตน์ ปลอดภัย
10 0 0 0
8. ศิริชัย พวงทอง
36 0 0 0
9. โยธิน จองทอง
55 0 0 0
10. วีรพล คชสิงห์
40 0 0 0
11. ธวัชชัย ขวัญทอง
22 0 0 0
12. อธิวัฒน์ ว่องมงคลเดช
9 0 0 0
13. มะยุ มะเย็ง
16 0 0 0
14. ไชยวัฒน์ ชัยเจริญ
12 0 0 0
15. สงกรานต์ สาย
57 0 0 0
16. สุพัฒน์ จันทมณี
69 0 0 0
17. ชวลิต ขวัญโภคา
21 0 0 0
18. ณัฐพงศ์ อินทมะโน
25 0 0 0
19. ชนินทร์ แก้วสมพงศ์
4 0 0 0
20. วชิรวิชญ์ อร่ามเรือง
7 0 0 0

โค้ช

1. ประธานตุ๊
2. ธวัชชัย ขวัญโภคา
3. วิชัย ศรทอง