ทุ่งลุง United by โกเพชรค้าเหล็ก - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 22/08/2020

ผู้เล่น

1. ศักดิ์ครินทร์ ชูรักษ์
1 0 0 0
2. ศรายุธ แสงตา
7 1 2 0
3. ณัฐกานต์ บุญทวี
16 2 0 0
4. พรศักดา จิตณรงค์
10 0 0 0
5. นนทวัตน์ สุวรรณชาต
11 2 0 0
6. เฟาซัน มะเด็ง
953 1 0 0
7. พฤติชาติ วโรทัยพัฒนพงษ์
17 0 0 0
8. อัฟฟาน เต๊ะมะ
14 0 0 0
9. ไชยนันทน์ คงประชุม
22 0 1 0
10. ธนวัฒน์ ล่ำประไพ
23 0 2 0
11. วรพจน์ โรจนพงศ์สถาพร
24 0 3 0
12. ดลเล๊าะ สลำบ่อ
25 5 0 0
13. ณัฐวัตร บุญญะ
26 0 0 0
14. สมคิด​ เกตุ​อักษร
27 1 0 0
15. วันชัย แก้วเดิม
66 1 0 0
16. ศิริโชค แสนโบราณ
69 3 0 0
17. เจษฎา สองประสม
77 1 1 0
18. ฮัสฟา หาดแก้ว
95 1 0 0
19. ภูวนัตถ์ ทัศระ
99 0 1 0
20. เดชาธร จันทร์จำรุญ
57 1 0 0

โค้ช

1. เฉลิมศักดิ์ สุวรรณกำเนิด
2. ไพสิฐ โตเอี่ยม
3. อดิพงษ์ เจริญเอกวัฒนา