ท่าใหญ่ FC. - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. รอซะ สือรี
45 1 0 0
2. มูฮัมหมัด ล่ะอาหลี
69 0 0 0
3. มูฮำหมัดฮาก็มี เจะดือเระ
17 6 1 0
4. อัซมัน หะยีปะดอเฮง
3 0 0 0
5. อันมี หะยีปะดอเฮง
27 0 1 0
6. มะรอบี ดอเลาะ
4 1 0 0
7. ประเสริฐ หมวดชนะ
29 2 0 0
8. ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
19 3 1 0
9. ธนากร ขาวรองเมือง 7
7 0 0 0
10. อานัส หมัดอะลี 11
11 0 0 0
11. พีรพงษ์ ทองคำ
13 4 0 0
12. นายธวัชชัย โหมดอัด
20 0 0 0
13. แวหะซัน แวอาแซ
9 2 1 0
14. วินัย เพ็ชรชุม
99 22 2 0
15. มูฮำหมัดชาเฟรง 21
21 0 0 0
16. มานพ หมัดอะดั้ม
1 0 0 0
17. ดาลัน สุระ
76 1 1 0
18. ธนาวุฒิ รองสวัสดิ์
22 0 1 0
19. สันติ มีสุขศรี
10 3 0 0
20. สุวิวัฒน์ เกษเหมือน 32
32 5 1 0

โค้ช

1. แบลัน ท่าใหญ่
2. อาดูล ยาชะรัด
3. วัชรินทร์ ชุมแก้ว