น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. อภิวัฒน์ นาคเทวัญ
30 10 0 0
2. สุพัฒพงศ์ เกิดแก้ว
20 0 0 0
3. พงษ์จรัญ จำเริญพงษ์รัศมี
88 5 1 0
4. ภานุวรรตน์ รามแก้ว
8 0 0 0
5. วรวีร์ บิลยะแม
5 1 0 0
6. พัฒนายุ มณีอินทร์
99 0 2 0
7. สุรชัย ขาวมัน
66 0 0 0
8. เกีตรติศักดิ์ ทองนวล
13 0 0 0
9. ธนิสร เกิดกมลคุปต์
29 1 0 0
10. อนิรุจค์ สรายุทธพิสัย
9 0 0 0
11. ธนภัทร แช่หลี
15 0 1 0
12. วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
17 1 0 0
13. อนุพงศ์ บวงแก้ว
34 1 1 0
14. สัชฌุกร รัตนพรหม
25 16 3 0
15. ยุทธภูมิ หนูเอียด
31 9 0 0
16. ธีระนันต์ แก้วศรี
21 0 0 0
17. โกเมศ รักชุม
22 0 0 0
18. ปุณณรัตน์ รัตนพรหม
23 0 0 0
19. นฤภัทร์ พุทธกูล
7 3 0 0
20. วีรภัทร์ ห้อยแก้ว 11
11 3 1 0

โค้ช

1. เกียรติศักดิ์ เถกประสิทธิ์
2. เฮีย
3. บอล