น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. อัษฏาวุฒิ จัทร์พรหม
26 0 0 0
2. อคเดช ทองนวล
16 0 0 0
3. พงษ์จรัญ จำเริญพงษ์รัศมี
88 0 0 0
4. ภานุวรรตน์ รามแก้ว
8 0 0 0
5. วรวีร์ บิลยะแม
5 0 0 0
6. วีรภัทร์ ห้อยแก้ว
11 0 0 0
7. สุรชัย ขาวมัน
66 0 0 0
8. เกีตรติศักดิ์ เถกประสิทธิ์
59 0 0 0
9. ธนิสร เกิดกมลคุปต์
29 0 0 0
10. อนิรุจคื สรายุทธพิสัย
9 0 0 0
11. ศราวุธ นุ้ยหมัน
10 0 0 0
12. วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
17 0 0 0
13. อนุพงศ์ บวงแก้ว
34 0 0 0
14. สัชฌุกร รัตนพรหม
25 0 0 0
15. ยุทธภูมิ หนูเอียด
31 0 0 0
16. ธีระนันต์ แก้วศรี
21 0 0 0
17. โกเมศ รักชุม
22 0 0 0
18. ปุณณรัตน์ รัตนพรหม
23 0 0 0
19. นฤภัทร์ พุทธกูล
7 0 0 0
20. เกียรติศักดิ์ ทองนวล
16 0 0 0

โค้ช