น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. บุรัสกร เครือแก้ว
8 1 0 0
2. ปวรุตม์ คทาวุธพูนพันธ์
77 7 0 0
3. ไตรรงค์ ตะวันเที่ยง
3 1 0 0
4. กิตติพงค์ อินมณี
11 3 2 0
5. เทวเดช แต่งจันทร์
227 0 0 0
6. อิมรอน บือซา
15 2 0 0
7. จธุรณค์ ชูสงค์
27 0 0 0
8. วุฒิชัย สุขยะฤกษ์
9 1 1 0
9. อภิสิทธิ์ สุวรรณมณี
10 1 0 0
10. อธิวัฒน์ นพรัตน์
20 1 0 0
11. ชานนท์ วิสุทธิชานนท์
4 6 0 0
12. เอกภาพ บายศรี
28 3 1 0
13. เจษฎา จาปัง
2 0 0 0
14. วรวุฒิ ขุนไพชิต
55 0 1 0
15. สันทิฏฐ์ ทองไซร้
14 1 0 0
16. อัครวัฒน์ ว่องวิษณุวงศ์
13 2 0 0
17. สราวุฒิ ชูแก้ว
26 2 0 0
18. ภานุพงศ์ สุวรรรมณี
5 1 0 0
19. กิตติภัฏ สานิง
12 1 1 0
20. อัสรี แดงเส็น
6 0 1 0

โค้ช

1. ทรงยศ แดงบัว
2. ศรนุวัฒน์ อวะภาค
3. ณรงค์ชัย ส้องสง