น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. บุรัสกร เครือแก้ว
8 0 0 0
2. ปวรุตม์ คทาวุธพูนพันธ์
77 0 0 0
3. ไตรรงค์ ตะวันเที่ยง
3 0 0 0
4. กิตติพงค์ อินมณี
11 0 0 0
5. เทวเดช แต่งจันทร์
227 0 0 0
6. คฑาวุฒิ ยามมีสินธ์
7 0 0 0
7. จธุรณค์ ชูสงค์
27 0 0 0
8. วุฒิชัย สุขยะฤกษ์
9 0 0 0
9. อภิสิทธิ์ สุวรรณมณี
10 0 0 0
10. อธิวัฒน์ นพรัตน์
20 0 0 0
11. ชานนท์ วิสุทธิชานนท์
4 0 0 0
12. เอกภาพ บายศี
28 0 0 0
13. เจษฎา จาปัง
2 0 0 0
14. วรวุฒิ ขุนไพชิต
55 0 0 0
15. สันทิฏฐ์ ทองไซร้
14 0 0 0

โค้ช

1. ทรงยศ แดงบัว
2. ศรนุวัฒน์ อวะภาค
3. ณรงค์ชัย ส้องสง