น้องเพทาย By นายหัว - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. นิติพงษ์ มหันตมรรค
11 0 0 0
2. อภิศักดิ์ ศรีสุวรรณ
31 0 0 0
3. ศศิพงษ์ ไชยยาน
7 0 0 0
4. วิทิตย์ ไหวมา
24 0 0 0
5. พชรพล สุวรรณมณี
69 0 0 0
6. ธนาวุธ เอียดเจริญ
20 0 0 0
7. อำพล หลักจิตตโร
27 0 0 0
8. ภานุเดช ศรีทวี
29 0 0 0
9. จิโรจน์ หารเทา
17 0 0 0
10. วิทิตพงศ์ พรหมเจริญ
5 0 0 0
11. นพรัตน์ นวลลภ
21 0 0 0
12. ณัฒฐพัฒน์ ขุ้มทอง
22 0 0 0
13. พันธ์ศักดิ์ ชูมาปาน
10 0 0 0
14. กฤติน เพชรสังข์
15 0 0 0
15. วรินทร แก้วสนั่น
18 0 0 0
16. ธีรัตม์ แก้วชนิด
14 0 0 0
17. จิณณวัตร สินนุกูล
13 0 0 0
18. จักรพงศ์ สงขาว
19 0 0 0
19. พงษ์สิทธิ์ ชูมาปาน
3 0 0 0
20. ชินวัตร พรหมเจริญ
66 0 0 0

โค้ช

1. กัมปานาท กองสวัสดิ์
2. นิรัญ แซ่ล่อง
3. สมชาติ ขาวเนียน