น้องเพทาย By นายหัว - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. นิติพงษ์ มหันตมรรค
11 0 0 0
2. อภิศักดิ์ ศรีสุวรรณ
31 1 0 0
3. ศศิพงษ์ ไชยยาน
7 0 0 0
4. วิทิตย์ ไหวมา
24 9 0 0
5. พชรพล สุวรรณมณี
69 0 0 0
6. ธนาวุธ เอียดเจริญ
20 1 0 0
7. อำพล หลักจิตตโร
27 0 0 0
8. ภานุเดช ศรีทวี
29 0 0 0
9. จิโรจน์ หารเทา
17 5 2 0
10. วิทิตพงศ์ พรหมเจริญ
5 0 0 0
11. ณัฐชัย บัวแก้ว 89
39 4 0 0
12. อัครพล ขุนทอง 4 นที
4 2 0 0
13. พันธ์ศักดิ์ ชูมาปาน
10 0 0 0
14. นที แก้วสุข 12
12 4 0 0
15. วรินทร แก้วสนั่น
18 1 0 0
16. ธีรัตม์ แก้วชนิด
14 6 1 0
17. จิณณวัตร สินนุกูล
13 8 0 0
18. จักรพงศ์ สงขาว
19 5 1 0
19. ณัฐกร เอียดเมือง 28
28 0 2 0
20. รุ่งโรจน์ กิจสถิตย์ 8
8 5 1 0

โค้ช

1. กัมปานาท กองสวัสดิ์
2. นิรัญ แซ่ล่อง
3. สมชาติ ขาวเนียน