น้องเอวา - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/08/2020

ผู้เล่น

1. นพดล ตนยะแหละ
2 3 2 0
2. วรุฒ หล๊ะหมูด
3 2 0 0
3. วัฒนศิลป์ โกศลนิรชา
7 5 0 0
4. กิตติศักดิ์ หรหมเอียด
8 0 0 0
5. ณัฐวุฒิ ยุทสอาด
9 8 1 0
6. อาบีดีน ตนยะหมัด
10 13 2 0
7. อาซิซ ตนยะแหละ
13 3 1 0
8. ชยพล แก้วทิพย์รัตน์
15 0 0 0
9. อุดมกาณจน์ หมัดอาด้ำ
17 0 0 0
10. สัชฌุกร รัตนพรหม
25 8 1 0
11. พัทธนธร ไชยจารีย์
34 4 1 0
13. หาญพงศ์ รัตนชล
77 0 1 0
14. ภูธเนศ สังฆะโต
29 1 2 0
15. อัยกาญจน์ หมัดอาดำ
6 0 1 0
17. กฤชนัท หมื่นศรีรา
32 0 0 0

โค้ช

1. ชยพล แก้วทิพย์รัตน์
2. พงษ์ธร สืบสกุล
3. จักรพันธ์ ภวัตพุฒิพงษ์