บอสแมน - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. อาลีฟ หมัดอะดั้ม
55 1 1 0
2. หมัดอุสัน หมัดอะดั้ม
1 0 0 0
3. วาริส โยะหมาด
11 8 0 0
4. พุราเจน บิลร่อหมาน 77
77 1 0 0
5. ถาวรา กาเหย็ม
14 4 0 0
6. ชัยวุฒิ แซ่จิ้ว
15 3 2 0
7. อาซีด ถั่วดี
21 0 0 0
8. วีรวุฒิ นุ้ยไหน 24
24 3 0 0
9. อานนท์ หัสสะ
22 1 1 0
10. วาฮิบ สูหมัน 19
19 2 0 0
11. สมชาย บิลอะหลี 12
12 0 0 0
12. ร่อโสน มากเชื้อ
25 0 0 0
13. อาหามัด อาบูบากา
34 1 1 0
14. อับบาส และตี
30 1 0 0
15. ยูนันท์ หมันเจริญ
9 0 0 0
16. ยูโซะ วรรณา
20 2 1 0
17. พงศภัค ชูเมือง
17 0 0 0
18. ธำรงค์ แซ่จิ้ว
45 0 0 0
19. ร่อสน บิลมะหมัด
8 0 0 0
20. อานนท์ มูเก็ม
96 1 0 0

โค้ช

1. อานนท์ หัสสะ
2. ชัยวุฒิ แซ่จิ้ว
3. ร่อโสน มากเชื้อ