บอสแมน - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. อาลีฟ หมัดอะดั้ม
55 0 0 0
2. หมัดอุสัน หมัดอะดั้ม
1 0 0 0
3. วาริส โยะหมาด
11 0 0 0
4. ไฟซอล เบ็ญหมาน
4 0 0 0
5. ภาวนา กาเหย็ม
14 0 0 0
6. ชัยวุฒิ แซ่จิ้ว
15 0 0 0
7. อาซีด ถั่วดี
21 0 0 0
8. นาย อย่าโก๊ป หมัดอะดั้ม
5 0 0 0
9. อานนท์ หัสสะ
22 0 0 0
10. สุรสิทธิ์ ส่อร่าโส๊ะ
23 0 0 0
11. รอชิ หวังบือชา
24 0 0 0
12. ร่อโสน มากเชื้อ
25 0 0 0
13. อาหามัด อาบูบากา
34 0 0 0
14. อับบาส และตี
30 0 0 0
15. ยูนันท์ หมันเจริญ
9 0 0 0
16. ยูโซะ วรรณา
20 0 0 0
17. ชัยประสิทธิ์ ลิ่มบริบูรณ์
32 0 0 0
18. ธำรงค์ แซ่จิ้ว
45 0 0 0
19. ร่อสน บิลมะหมัด
8 0 0 0
20. อานนท์ มูเก็ม
96 0 0 0

โค้ช

1. อานนท์ หัสสะ
2. ชัยวุฒิ แซ่จิ้ว
3. ร่อโสน มากเชื้อ