อู่ Rover - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. นรภัทร แก้วดี
25 0 0 0
2. จิรานุวัฒน์ แม่นสกุล
80 0 0 0
3. พงศกร จันทรน้อย
69 0 0 0
4. อัยการ แก้วดี
44 0 1 0
5. รัฐพงศ์ จันทร์พิทักษ์
13 0 0 0
6. อาคม กายพันธ์
99 4 0 0
7. กิจติ ปานถาวร
23 0 0 0
8. สหรัตน์ ขวัญสุด
30 4 0 0
9. ชาญวุฒิ อักษรสมบัติ
6 0 1 0
10. ภิญโญ จำปาเรือง
77 0 0 0
11. พงศกร รัตนอุดม
8 2 0 0
12. ภานุพงศ์ ชุมตรี
3 2 0 0
13. ณัธพงศ์ ศรียาภรณ์
16 0 1 0
14. วรพงศ์ หมาดโส๊ะ
4 0 0 0
15. นิสัน จางวาง
19 0 0 0
16. สรวิศ ศรีวิเชียร
37 8 0 0
17. อธิวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
7 0 0 0
18. สหรัตน์ วัดหมื่นวัย
18 5 1 0
19. พูนศักดิ์ วัดหมื่นวัย
5 0 1 0
20. ณัฎฐกรณ์ น้อยมูสิก
28 2 0 0

โค้ช

1. พงษ์ศักดิ์ บัวหนู
2. ชาญวุฒิ อักษรสมบัติ
3. ปิยฉัตร อักษรสมบัติ