แชคแม่ - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. นพรุจ ศิริโชติ
6 0 0 0
2. รัชพล ศิริสวัสดิ์
4 0 0 0
3. กาธรรพ์ คงเหมาะ
9 0 0 0
4. พิทยุตม์ แซ่ฉิ้น
20 0 0 0
5. ปฐมพงศ์ พูลเพิ่ม
22 0 0 0
6. ชนาธร แดงดี
13 0 0 0
7. ภากร น้อยนาเวช
36 0 0 0
8. ณัฐภัทร เพิ่มพูล
23 0 0 0
9. กษิดิ์เดช แสงทอง
16 0 0 0
10. คฑาวุธ ขุนนุ้ย
66 0 0 0
11. ศคีรินทร์ มะเเซ
7 0 0 0
12. เจตตวัน สมวงศ์
11 0 0 0
13. ณัฐนนท์ ศศิธร
10 0 0 0
14. ธนพล วิฬาสุวรรณ
43 0 0 0
15. อาภากร พุทธชาติ
19 0 0 0
16. วรพล ยินดีเสถียร
8 0 0 0
17. ภูรินทร์ ปานทอง
25 0 0 0
18. ทักษ์ดนัย อึ้งรังษี
80 0 0 0
19. พุทธินันต์ ชัยบำรุง
27 0 0 0
20. กานต์พงศ์ ชูชาติวงค์ชะนะ
68 0 0 0

โค้ช

1. ธนวิชญ์ แซ่โง้ว
2. ชนม์ทิต ห่อเพ็ชร
3. ทักษ์ดนัย อึ้งรังษี