แชคแม่ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 01/03/2023

ผู้เล่น

1. นพรุจ ศิริโชติ
6 1 0 0
2. รัชพล ศิริสวัสดิ์
4 0 0 0
3. กาธรรพ์ คงเหมาะ
9 2 1 0
4. พิทยุตม์ แซ่ฉิ้น
20 0 0 0
5. ธีรภัทร สังข์ทอง (88)
88 6 0 0
6. ชนาธร แดงดี
13 1 1 0
7. นฤนาท บุญศรีรัตน์ (30)
30 2 0 0
8. ณัฐภัทร เพิ่มพูล
23 1 1 0
9. กษิดิ์เดช แสงทอง
16 2 2 0
10. คฑาวุธ ขุนนุ้ย
66 0 2 0
11. ศคีรินทร์ มะเเซ
7 0 0 0
12. เจตตวัน สมวงศ์
11 0 0 0
13. ณัฐนนท์ ศศิธร
10 4 0 0
14. ธนพล วิฬาสุวรรณ
43 8 2 0
15. อาภากร พุทธชาติ
19 0 0 0
16. วรพล ยินดีเสถียร
8 0 0 0
17. ภูรินทร์ ปานทอง
25 0 2 0
18. ทักษ์ดนัย อึ้งรังษี
80 1 0 0
19. พุทธินันต์ ชัยบำรุง
27 1 0 0
20. เข้า 1.จักรธร วงษ์สถิตย์ (18)
18 0 0 0

โค้ช

1. ธนวิชญ์ แซ่โง้ว
2. ชนม์ทิต ห่อเพ็ชร
3. ทักษ์ดนัย อึ้งรังษี