ชุดบอลนอนรุ่ง - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. นพพล อุ้ยกูล
14 0 0 0
2. เกียรติศักดิ์ บุญยรัตน์
13 0 0 0
3. โพราไม
18 0 0 0
4. ประวิทย์ หวันเล็น
21 0 0 0
5. ปุณณกิจ ศิริรักษ์
10 0 0 0
6. อภิวัฒน์ นาคเทวัญ
20 0 0 0
7. ริสกี้ ล่านุ้ย
44 0 0 0
9. อามีนเซ็น หวันชิตนาย
8 0 0 0
11. อนันท์ อ่อนนุ่ม
31 0 0 0
12. เดชาวัตร สินธิกุล
27 0 0 0
13. พิริยกร เวชกุล
17 0 0 0
14. เมธาวี หมัดหลี
22 0 0 0
15. ณัฐชัย บัวแก้ว
39 0 0 0
16. อัครพล ขุนทอง
19 0 0 0
17. สุทธิชัย ผดุ้งกูล
7 0 0 0

โค้ช

1. นพพล อุ้ยกูล