ชมรมฟุตบอลบ้านคลองปอม - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ชยานันต์ หมานสา
18 1 0 0
2. นาย วรรณชาติ ล่ำสุนีกาญจน์
12 0 0 0
3. นาย ชานนท์ เเล่ล่า
9 0 1 0
4. นาย อับดลรอซัค ดลระหีม
7 0 0 0
5. นาย นิทัศน์ หมัดหงี
11 3 0 0
6. นาย มูซา ตนยะหมาด
77 0 0 0
7. นาย ซุนกิบลี หวังนุรักษ์
99 0 0 0
8. นาย สรวุฒิ ตนยะเเหล๊ะ
8 3 0 0
9. นาย อาบีดีน ตนยะหมัด
10 6 2 0
10. นาย กฤษณะ จันทร์เภา
17 1 0 0
11. นาย อานนท์ ขุนเดื่อ
4 2 0 0
12. นาย วรายุทธ์ บินโส๊ะ
5 1 0 0
13. รัฐธรรมนูญ นวลนิม
21 0 0 0
14. ณัฐพงศ์ หัสหมัด
88 9 1 0
15. นาย สันติสุข บินโส๊ะ
33 1 0 0
16. นาย ภาณุพงษ์ วิสะพันธ์
55 0 0 0

โค้ช

1. ผู้จัดการทีม
2. โค้ช
3. ผู้ช่วยโค้ช