ศิลปศาสตร์ Reunion - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. ธันวราช เพ็ชรสกุล
4 1 1 0
2. ธีรวัตน์ มณีรัตน์
6 0 0 0
3. อดิศร คุณชู
11 5 0 0
4. Bank วีรยุทธ์
12 4 0 0
5. BigTevv
20 2 2 0
6. Noppy
22 1 1 0
7. Momo
24 1 0 0
8. สัญชัย จันดาวัลล์
66 9 0 0
9. ชลวรรษ ทวีมาตย์
69 2 0 0
10. ยิ่งยง เรืองดี
81 0 0 0
11. วาทะ ศิลป์
32 0 0 0
12. ก้อง สายตี๋
13 0 0 0
13. ยุทธิชัย แสงส่อง
18 4 1 0
14. ปฏิญญา พงษ์โชติวิริยะ
93 21 1 0
15. ปรุฬห์ฤทธิ์ ทองเสนอปรมัท
999 1 1 0
16. มูฮัมหมัดฮานาฟีย์ อาแว
16 0 0 0
17. ศุภกร ปาม
21 0 0 0
18. วรยุทธนากร ชุมแก่น
15 2 0 0
19. จักรภพ สงศรีเกตุ
1 0 0 0

โค้ช

1. Chanwich Tidhoy
2. เมธัส พุทธชาติ
3. ทวัช พลเมือง