สิงห์ออสตาร์ By โครงการบ้านป้อนสุข ท่าข้าม - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. ชโลธร อนันต์
2 2 0 0
2. ทีรวุธ เพชรสกูล
5 0 0 0
3. มูฮัมหมัดนาซืร อาแว
7 0 0 0
4. ตูแวอารือมัน นาเปาะ
18 0 0 0
5. รุสดี ดอเส๊ง
8 2 0 0
6. สุริยา บุญเหม
10 6 0 0
8. อับดุลมาเล็ต เด็นมานิ
12 2 2 0
9. มาโซ ดอเลาะ
14 0 0 0
10. ธนกรณ์ แสงเงิน
15 7 1 0
11. ศตายุ บิลโต๊ะหมุด
17 0 1 0
13. ณัฐวุฒิ ดวงสีเกาะ
24 0 2 0
14. สุภราช อภิวัฒน์วงศ์หลี
25 0 0 0
15. อัมซัร เจะโสะ
27 0 0 0
16. คธาวุฒิ หอมพานิช
32 0 0 0
17. สุรศักดิ์ สุภาเส
45 2 0 0
19. ถาวรา กาเหย็ม
99 1 0 0
20. อดิศักดิ์ หวังนิ
41 1 0 0

โค้ช

1. จิรนาถ เหลาะเหม
3. บุคอรี ตุวันปูเต๊ะ